10 czerwca 2022
Forma aktywności: , ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Przemysł kolejowy napędzany innowacjami

Konferencja branżowa w obszarze kolejowym, w ramach formatu FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM miała swoją pierwszą odsłonę 08.06.2022., w Politechnice Warszawskiej, na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, z którym IAS Fundacja ALTUM będzie rozwijać dalszą współpracę.

Uczestnikami wydarzenia pt. „” byli głównie studenci 2 i 3 roku z kierunków: Mechanika, Mechatronika oraz Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, w tym zrzeszeni w Samorządzie Studenckim. W gronie słuchaczy byli też pracownicy Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, w tym Władze Wydziału oraz Kierownicy Zakładu Pojazdów Szynowych i Zakładu Napędów Wieloźródłowych.

Dr inż. Maciej Andrzejewski – Dyrektor ds. Projektów Sektorowych w IAS ALTUM, który prowadził konferencję zaprezentował dwa własne wystąpienia. W pierwszym ekspert mówił na temat nowoczesnych technologi i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności oraz trendach rynkowych w branży kolejowej. Drugie wystąpienie dr inż. M. andrzejewskiego dotyczyło generowania innowacji w sektorze B+R, w aspekcie finansowania z projektów i programów krajowych i międzynarodowych.

Bardzo duże zainteresowanie uczestników skupił blok energetyzujących merytorycznych wystąpień gości z firm Siemens Mobility oraz Faiveley Transport Polska i Transportation Poland (Grupa Wabctec). Wystąpienia te były znakomitym przeglądem innowacyjnej działalności B+R w przemyśle kolejowym.

Inspirujący i dynamiczny przebieg miała debata dotycząca rynku pracy w sektorze przemysłu szynowego. Jakich kompetencji technicznych i biznesowych oraz jakich predyspozycji oczekują firmy branży przemysłu kolejowego od aplikujących absolwentów? Jakie są perspektywy ścieżki kariery dla absolwentów uczelni technicznych w przedsiębiorstwach tej branży? Jakie wyobrażenia o pracy w branży kolejowej mają obecni studenci? Jak studenci postrzegają firmy branży kolejowej: jako interesujące, nieznane, czy może nieatrakcyjne? I wreszcie: jakie obecni studenci mają oczekiwania wobec przyszłych pracodawców? – to przykłady pytań jakie uczestnikom debaty i studenckiej publiczności zadał moderujący dyskusję – dr inż. Mateusz Nowak, ekspert IAS ALTUM.

Z głosów przebijających się z sali szczególnie interesujący był ten dotyczący niedostatecznego dialogu między pracodawcą a przyszłym pracownikiem, który miałby kierunkować jego rozwój pod przyszłe potrzeby kompetencyjne. Jeden z wniosków z dyskusji: w dialogu tym rzecz jasna nie może zabraknąć jednostek naukowo-dydaktycznych, jakimi są uczelnie wyższe.

W trakcie spotkania przeprowadzono quiz wśród studenckiej publiczności dotyczący wiedzy kolejowej, zaczerpniętej podczas konferencji. Uważne słuchanie pozwoliło na zdobycie przez dwóch uczestników spotkania maksymalnej liczby punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi. Ostatecznie czterech laureatów konkursu, na zaproszenie firm z Grupy Wabtec, uda się jesienią tego roku na prestiżowe targi InnoTrans do Berlina. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Fundacja ALTUM szczególne podziękowania za inicjatywę wydarzenia kieruje do gospodarzy miejsca – władz wydziału SIMR PW: dziekana –  prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowicza oraz prodziekana ds. rozwoju i nauki – dr hab. inż. Jacka Dybały, prof. PW. Podziękowania za współpracę organizacyjną kierujemy również do p. Gabrieli Snarskiej, przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału SIMR PW.

Dziękujemy również organizacjom, które przyjęły nasze zaproszenie do objęcia patronatu nad konferencją: Stowarzyszeniu Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego oraz Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Zdjęcie: pexels-antonio-filigno

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe