14 sierpnia 2021
Obszar działalności: Aktualności, Przedsiębiorczość

Raport Banku Światowego i PARP: Sprzedaż znów na poziomie sprzed pandemii

Firmy, które zainwestowały w cyfryzację lepiej zniosły pandemię – wynika z 4. edycji
badania „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”, zrealizowanego w czerwcu i lipcu br.
przez Bank Światowy, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Według raportu, sprzedaż rynkowa prawie wróciła do poziomu sprzed pandemii, ale
przedsiębiorcy zgłaszają przestoje w dostawach materiałów.

Celem badania „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska” jest lepsze zrozumienie wpływu
pandemii COVID-19 na firmy w Polsce i lepsze dopasowanie instrumentów wsparcia
przedsiębiorców. Z czwartej edycji badania wynika, że sytuacja finansowa firm coraz bardziej
przypomina stan sprzed czasów pandemicznych. Świadczy o tym chociażby sprzedaż, która wróciła
niemalże do poziomu z analogicznego okresu w 2019 r.
– Sprzedaż w każdym sektorze poprawia się wraz z kolejnymi edycjami badania. Co więcej, firmy
oczekują w najbliższym czasie wyższej sprzedaży niż w tym samym okresie rok wcześniej. Skala
niepewności wśród przedsiębiorców jest najmniejsza od początku pandemii. Poprawiają się
również wskaźniki finansowe, a to z kolei odzwierciedla się w spadku obaw ryzyka wpadnięcia w
zaległości finansowe – wyjaśnia Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju
Startupów PARP.
Niemniej, w okresie wychodzenia z recesji pojawiają się ograniczenia podażowe. Dwa razy więcej
firm, niż w ostatnich miesiącach, musiało odwołać zamówienie z powodu braku materiałów.
Potwierdzają to również dane GUS z Raportu „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i
usługach” – niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów stał się barierą działalności
gospodarczej. Ze wszystkich niedogodności, istotność właśnie tego problemu najbardziej wzrosła
w ostatnim roku.

Scyfryzowana firma odporna na kryzys
Im bardziej cyfrowo dojrzała jest firma, tym lepsze są jej wyniki sprzedażowe na przestrzeni
czterech edycji badania. Raport wskazuje, że technologie cyfrowe mają potencjał w pomaganiu
firmom w łagodniejszym przejściu przez czasy pandemii. Zyski z przyjmowania rozwiązań
cyfrowych mogą być dodatkowo szczególnie duże w Polsce, gdzie obserwuje się jeden z
najniższych stopni digitalizacji firm w Unii Europejskiej. Dane z Raportu Digital Economy and
Society Index (DESI) przygotowywanego przez Komisję Europejską wskazują, że skala cyfryzacji
plasuje polskie firmy na czwartym miejscu od końca w UE. Polska wypada gorzej od kilku krajów o
podobnym poziomie rozwoju jak np. Chorwacja czy Słowacja.
Pomimo zaległości w cyfryzacji, ponad 50% polskich firm uważa, że nie potrzebuje dalszej
digitalizacji. Tak duży odsetek przedsiębiorstw, przy jednoczesnym widocznym opóźnieniu
technologicznym, wskazuje na zawodność rynku. Dalsze działania zwiększające świadomość są
niezbędne i powinny skupiać się zwłaszcza na firmach mikro, gdzie odsetek właścicieli firm
uważających, że digitalizacja jest nieistotna jest największy i wynosi 67%.

Zarządzanie w polskich firmach raczkuje
Badanie „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska” pokazuje również, że polskie firmy powinny
mocniej skupić się na poprawie kompetencji i praktyk zarządczych menedżerów. Takie działania
mogłyby poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw. Połowa firm bowiem nie szkoli swoich
pracowników w tym zakresie, a aż 2/3 pracodawców sądzi, że umiejętności ich pracowników są na
odpowiednim poziomie. Tymczasem porównania międzynarodowe wskazują, że poziom
kompetencji cyfrowych pracowników w Polsce kształtuje się wyraźnie poniżej średniej
europejskiej.
Na braki w kompetencjach menadżerskich wskazują również wyniki tego badania. Około połowa
polskich firm nie stosuje podstawowych technik usprawniających zarządzanie firmą, takich jak
miesięczny pomiar realizacji celu sprzedażowego, regularny marketing czy przyznawanie awansów
tylko na podstawie zasług lub efektywności. Firmy mikro (1-9 pracowników) oraz przemysłowe
stosują najmniejszą liczbę dobrych praktyk zarządczych. Jednocześnie, w następstwie pandemii
COVID-19, tylko niewielka część firm usprawniła swoje praktyki zarządcze.
– IV edycja badania to dobry czas na podsumowanie zmian, jakie obserwowaliśmy przez ostatni
rok i wyciągnięcie wniosków, które pozwolą sektorowi publicznemu szybciej i skuteczniej
reagować na zmiany w przyszłości. Wyniki badania wskazują, że państwo powinno wspierać
działania na rzecz zwiększenia kompetencji menadżerskich i cyfrowych w firmach tak, aby były one
w stanie lepiej radzić sobie z wyzwaniami i niespodziewanymi sytuacjami, takimi jak na przykład
szok pandemiczny – wyjaśnia Łukasz Marć, ekonomista Banku Światowego.

Szczegóły na stronie: Business Pulse Survey Polska: podsumowanie IV edycji badania

Informacja o badaniu:
Badanie „Business Pulse Survey” jest prowadzone przez Bank Światowy w ponad 30 krajach na
świecie. W Polsce badanie jest realizowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jego celem jest lepsze zrozumienie wpływu pandemii COVID-19 na firmy w Polsce, a dzięki temu
lepsze dopasowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców.
Pierwsza edycja badania została przeprowadzona w maju oraz czerwcu 2020 r., druga we wrześniu i
październiku 2020 r., trzecia w lutym i marcu 2021 r., czwarta – w czerwcu i lipcu br. Badanie jest
przeprowadzane na tej samej grupie firm. Próbę badawczą stanowią firmy mikro, małe i średnie z
sektorów przemysłu, handlu i usług. Firmy duże (czyli zatrudniające powyżej 249 pracowników) oraz
rolnicze zostały wykluczone.
W 4. edycji badania, przeprowadzonego w modelu badania panelowego, wzięło udział 426 firm.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe