14 listopada 2022
Forma aktywności: ,

Raport: Inwestor Odpowiedzialny Społecznie

Prezentujemy raport z naszego projektu badawczego zatytułowanego: „Inwestor Odpowiedzialny Społecznie”

Inwestor Odpowiedzialny Społecznie 2022_RAPORT_Fundacja ALTUM_Fundacja VEOLIA

Inspiracją do realizacji projektu badawczego, z którego raport niniejszym Państwu prezentujemy, była jedna z koncepcji wypracowanych w 2020 roku w ramach programu Szkoły Liderów Miasta Poznania. Podczas finału tego programu przedstawiono zbiór dziewięciu koncepcji wprowadzenia zmiany w mieście Poznaniu. Całość tego zbioru znalazła się w publikacji „Miejskie Modele Współpracy Międzysektorowej” wydanej przez Fundację Szkoła Liderów w 2020 r. Zespoły, które przygotowały koncepcje, to uczestnicy i uczestniczki programu Szkoła Liderów Miasta Poznania, wśród autorów są przedsiębiorcy, urzędnicy, społecznicy, aktywiści, radni miejscy i osiedlowi, których możemy określić mianem liderów reprezentatywnych dla społeczności, w której pozostają aktywni i którą na co dzień starają się zmieniać.

Projekty wypracowane w ramach programu są odzwierciedleniem idei Szkoły Liderów Miast, której podstawą jest współpraca, na rzecz miasta, osób reprezentujących różne sektory. Idei, którą realizowano także na poziomie organizacji projektu łącząc potencjał sektora pozarządowego (Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji VEOLIA Polska), biznesu (VEOLII Energii Poznań) oraz samorządu i władzy lokalnej (Urzędu Miasta Poznania).

W zbiorze tym na pierwszym miejscu znalazła się koncepcja pt. „Inwestor Społecznie Odpowiedzialny” opracowana przez zespół, w składzie: Monika Lisiecka, Marta Nowak, Katja Lozina, Piotr Szulc i Szymon Pawelczyk. Koncepcja ta została dostrzeżona i wyróżniona przez Zarząd Fundacji VEOLIA Polska i Zarząd VEOLII Energii Poznań. To właśnie ta koncepcja stała się przyczynkiem do projektu badawczego.

Dziękujemy Fundacji VEOLIA Polska, za wsparcie finansowe naszego projektu badawczego.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe