28 maja 2020
Forma aktywności: ,

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą, pozwalającymi sprostać wymaganiom zmieniającej się gospodarki, podlegającej cyfrowej transformacji?
Eksperci Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM  – dr Michał Młody oraz dr Adam Weinert, realizujący prace naukowe w ramach Katedry Zarządzania Strategicznego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), przeprowadzili interesujące badania dotyczące kluczowych kompetencji menedżera w dobie cyfrowej transformacji.
Zasadniczym celem badań było określenie luki kompetencyjnej  menedżera 4.0 – różnicy między aktualnie nabywanymi kompetencjami przez studentów na uczelniach wyższych (ekonomicznych i technicznych) a kompetencjami pożądanymi przez przedsiębiorstwa reprezentujące branże najbardziej podatne na wdrożenie technologii Przemysłu 4.0.
I etap badań został zrealizowany od września do grudnia 2019 roku, obejmując studentów (i częściowo absolwentów) uczelni technicznych i ekonomicznych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Uzyskano próbę badawczą 1 000 studentów.

Kompetencje w ramach realizowanych badań postrzegano jako pewne specyficzne zasoby wiedzy oraz umiejętności, a także postawy umożliwiające realizację średnio i długoterminowych celów strategicznych przedsiębiorstw. Kompetencje w badaniu zostały sklasyfikowane w czterech kategoriach: 1) kompetencje społeczne, 2) kompetencje osobiste, 3) kompetencje integracyjno-menedżerskie oraz 4) kompetencje techniczne i cyfrowe. Każda z uwzględnionych w badaniu kompetencji została przez autorów zdefiniowana w oparciu o źródła naukowe, raporty uznanych instytucji oraz think-tanków o międzynarodowym zasięgu działania oraz rozmowy z praktykami (badania jakościowe).

II etap badań był w fazie realizacji w III kwartale 2019 roku, obejmując kadrę wyższego szczebla przedsiębiorstw reprezentujących branże produkcyjne. Uzyskano odpowiedzi od 120 przedsiębiorstw.

Wyniki badania wskazują, że edukacja na każdym szczeblu i rozwój osobisty dzisiejszych oraz przyszłych menedżerów powinny być skoncentrowane na wzmocnieniu pewnych kluczowych zasobów wiedzy, umiejętności i postaw, które są niezbędne do pełnienia funkcji menedżera w procesie wdrażania i zarządzania rozwiązaniami Przemysłu 4.0. Ponad 52% badanych podmiotów wdrożyło już pewne rozwiązania Przemysłu 4.0 lub planuje rozpocząć proces cyfrowej transformacji w perspektywie średnioterminowej, co – w opinii autorów raportu, wskazuje na istotne znaczenie poruszonych problemów.
Eksperci Fundacji ALTUM podkreślają, że konieczna jest kontynuacja badań dotyczących potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kompetencji 4.0 oraz przeprowadzenie dalszych analiz, zwłaszcza na podstawie szeregów czasowych, które mogą pokazać zmiany zachodzące w trakcie postępującej rewolucji przemysłowej w Polsce, zwłaszcza na tle ostatnich wydarzeń związanych z tzw. „nową normalnością” w gospodarce światowej, wywołaną stanem zagrożenia epidemiologicznego.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem obejmującym odpowiedzi udzielone przez kadrę średniego i wyższego szczebla reprezentującą przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorze przetwórstwa przemysłowego w Polsce.
Dokument dostępny w zakładce RAPORTY.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe