29 stycznia 2021
Forma aktywności: ,

Raport: Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości

Przedstawiamy raport Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości zrealizowany przez zespół Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM. Zespół badawczy, zainspirowany konkretnym zapotrzebowaniem naszych partnerów z Grupy Międzynarodowe Targi Poznańskie SA, przygotował i zrealizował projekt, który skoncentrowany był na szczegółowej analizie zaawansowania transformacji technologicznej polskich firm przemysłowych z wybranych sektorów branżowych. Nasze badania prowadziliśmy i poddawaliśmy analizie ich wyniki, w szczególnym okresie: w dwóch ostatnich miesiącach roku 2020, w którym całą gospodarkę i firmy wszystkich sektorów dotknęły konsekwencje wciąż trwającej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Serdecznie dziękujemy wszystkim,  którzy przyczynili się realizacji badań, w szczególności podziękowania kierujemy do Joanny Kucharskiej – Dyrektor Grupy Produktów – Grupa MTP oraz zespołu współpracowników.

Dziękujemy właścicielom i przedstawicielom kadry zarządzającej wszystkich 500 firm, które zgodziły się udzielić odpowiedzi w naszych badaniach. Szczególnie dziękujemy przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w pogłębionych wywiadach prowadzonych przez naszych ekspertów – są to następujące firmy: Alucraft Sp. z o.o., Linteli Sp. z o.o., MPI s.c., Novilet sp. z o.o., SYSTIK Sp. z o.o. Sp. k.

Jednym z istotnych wniosków z analiz prowadzonych przez nasz zespół badawczy jest stwierdzenie, że sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, określana jako nowa rzeczywistość, jeszcze bardziej uwypukla znaczenie transformacji technologicznej przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa przemysłowe są w większości zdecydowane na rozwój w kierunku realizacji idei czwartej rewolucji przemysłowej, ale w obecnej, kryzysowej sytuacji nie widzą jasnych perspektyw dla wdrożeń tej koniecznej transformacji. Mamy nadzieję, że wnioski z naszych badań dostarczą dodatkowych, istotnych danych, niezbędnych do podejmowania koniecznych decyzji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań, które przedstawiamy w naszym raporcie.

Projekt badawczy sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

POBIERZ RAPORT

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe