Rodzinna firma przyszłości w obszarze produkcji zindywidualizowanych wyrobów metalowych – opracowanie Mapy Drogowej transformacji dla OSOtech Sp. z o.o.

Mapa Drogowa Mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w zależności od wymagań i potrzeb zmienia swoje definicje, jednak najczęściej określana jest jako strategia wdrożenia technologii Przemysłu 4.0, tworzona w oparciu o badania przedsiębiorstwa.

Głównym powodem do podjęcia współpracy doradczej w obszarze przygotowania Map Drogowych zazwyczaj jest chęć rozwoju, podążanie za zmianami i stawanie się jednostką konkurencyjną, jednak często działania te wiążą się z sięganiem po dofinansowania w ramach konkursów. Proces przygotowania Mapy i jej składowych jest czasochłonny oraz wymaga zaangażowania przedsiębiorstwa zamawiającego materiał. Często jednostki świadczące usługi o tym charakterze są przeciążone w okresie wnioskowania, a także presja czasu może mieć wpływ na jakość przygotowanej treści. Warto zadbać o to, aby dokument taki jak Mapa Drogowa był jednym z elementów kluczowej dokumentacji strategicznej dla przedsiębiorstwa, a wraz ze zmianą zarówno wewnątrz organizacji, jak i zewnętrznymi sugestiami zmieniał swój kształt i odzwierciedlał rzeczywistość.

Firma, OSOtech Sp. z o. o. (wcześniej Z.M. ROOLEX), powstała w 1982 roku i jest firmą rodzinną w drugim pokoleniu. Specjalizuje się w produkcji części i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz innych branż przy użyciu nowoczesnego parku maszynowego. Działa na rynku w oparciu o tradycyjny model biznesowy, poprzez budowanie bezpośrednich i długofalowych relacji z Klientami, jednak mimo przywiązania do tradycji jest silnie nastawiona na rozwój. Obecnie zespół liczy około 86 osób, z czego ponad 65 pracowników zaangażowanych jest bezpośrednio w proces produkcji.

OSOtech dba o standardy działań w zakresie jakości, począwszy od obsługi Klienta, wsparcia technicznego oraz innowacyjnych usług. Firma na rynku jest znana z dobrej jakości wyrobów, jak i terminowości wykonania przyjętych zleceń, co potwierdzają między innymi certyfikaty jakości, a także prowadzone audyty. Chęć do rozwoju napędza zmiany i usprawnienia w przedsiębiorstwie, a kierunki dla organizacji są wyznaczane przez aktualne trendy oraz potrzeby otoczenia. W 2021 roku firma podjęła starania związane z przygotowanie Mapy Drogowej Transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Przedsiębiorstwo podjęło współpracę doradczą z IAS Altum w ramach przeprowadzenia badania dojrzałości cyfrowej w celu przygotowania Mapy Drogowej oraz materiału merytorycznego do wniosku o dofinansowanie.

Zakres pracy został uzgodniony na podstawie sugestii PARP dotyczącej minimalnego zakresu mapy drogowej wskazującej na trzy części składowe: część diagnostyczną, część wdrożeniową oraz planowane źródła finansowania. Celem projektu było podniesienie poziomu dojrzałości cyfrowej w OSOtech poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu technologii Przemysłu 4.0

W ramach przeprowadzonego w przedsiębiorstwie audytu oceny dojrzałości cyfrowej z wykorzystaniem metodologii ADMA oraz w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa wynikające z wymagań rynkowych dla branży produkcji elementów metalowych i obróbki mechanicznej, zidentyfikowano priorytetowe obszary transformacji cyfrowej w firmie mające wysoki potencjał. Metodologia ADMA jest metodologią stworzą przez Komisję Unii Europejskiej (www.adma.ec) w celu obiektywnego określenia dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w latach 2014-2020. Jest w pełni obiektywne, diagnostyczno-technologiczne i międzynarodowe narzędzie badania gotowości cyfrowej. Dzięki współpracy w ramach projektu ADMA został wypracowany sposób działania, który wielu firmom już pomógł rozpocząć działania związane z transformacją cyfrową.

Diagnoza prowadzona jest wg europejskiej metodologii ADMA (Advanced Manufacturing). Wskazuje firmom ścieżki rozwoju i pozwala uzyskać status Factory of the Future.

W ramach projektu zawiązany został zespół składający się z ekspertów z zakresu Przemysłu 4.0, doświadczonych w obszarze innowacji i rozwoju przedsiębiorstw, a także grupa przedstawicieli OSOtech, zaangażowana w kluczowe procesy i odpowiedzialna za przyszłą transformację przedsiębiorstwa. Prace projektowe obejmowały spotkania w formule zdalnej – konsultacje treści, ustalanie bieżących informacji, przekazywanie danych, ale niezbędne były również bezpośrednie wizyty w przedsiębiorstwie, w ramach których realizowane procesy zostały poddane obserwacjom oraz ocenie, przeprowadzone wywiady z osobami odpowiedzialnymi za ich wykonywanie.

Wskazane obszary zostały przeanalizowane uwzględniając:

-przygotowanie do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

-przygotowanie do wdrożenie wybranego obszaru w działalności produkcyjnej firmy

-ograniczenie ryzyka związanego z inwestycją w transformację technologiczną.

Opracowany został projekt zawierający 4 inwestycje:

  1. Infrastruktura IT przedsiębiorstwa wraz z instalacjami pomocniczymi i osprzętem (Fabryka cyfrowa)
  2. System akwizycji i przetwarzania danych z maszyn i urządzeń produkcyjnych bazujący na IIOT, rozbudowa systemu ERP i integracja z danymi produkcyjnymi (Fabryka cyfrowa).
  3. Platforma 4.0 dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania – produkcja/jakość/logistyka (Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta)
  4. Usługi badania i diagnozy dojrzałości cyfrowej, doradztwa

Opracowany projekt był zgodny z rzeczywistą sytuacją w przedsiębiorstwie, wspólne plany zostały przekute w propozycje pozyskania dofinansowania na rozwój.

Bardzo ważnymi elementami we współpracy było zaangażowanie wszystkich członków zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej.

Praca nad przygotowanie mapy drogowej transformacji niesie ze sobą liczne korzyści dla firmy. Przedsiębiorstwo powinno przygotować plan działania dotyczący transformacji technologicznej, aby dostosować inicjatywy technologiczne do celów biznesowych, uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki innowacjom, poprawić wydajność i produktywność, ograniczyć ryzyko związane z planowanymi zmianami, zoptymalizować alokację zasobów, poprawić doświadczenia klientów, zapewnić zgodność z przepisami, rozwijać i zatrzymywać talenty, dostosowywać się do zmian rynkowych oraz ustalić mierzalne wyniki i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Mapa drogowa transformacji ma wiele zastosowań – służy jako strategiczny przewodnik ułatwiający poruszanie się po obszarach transformacji cyfrowej, stanowiąc wsparcie w drodze do ogólnego sukcesu i zrównoważonego rozwoju organizacji.

Dobrze zorganizowany plan transformacji do Przemysłu 4.0 jest ważnym elementem dla firm, które chcą prosperować w szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym. Gwarantuje, że wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej będą celowe, zintegrowane i elastyczne, co ostatecznie doprowadzi do rozwoju i zdobycia przewagi na rynku.

IAS Fundacja Altum wspiera przedsiębiorstwa w rozwoju, w ramach świadczonych usług przygotowuje również Mapy Drogowe transformacji, odpowiadające na potrzeby i oczekiwania rynku. Jak wskazują plany i harmonogramy wsparcia dla przedsiębiorstw – rok 2024 niesie ze sobą optymistyczne informacje. Planowane działania konkursowe mają jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rozwojowe firm w obszarze automatyzacji, robotyzacji, a także rozwoju kompetencji. Jednym z planowanych przedsięwzięć jest kolejna edycja konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” dla Polski Wschodniej, gdzie załącznikiem do wniosku była właśnie mapa drogowa transformacji.

Strona OSOtech Sp. z o.o.

Obraz wygenerowany za pomocą AI canva.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe