29 stycznia 2021

Za nami pierwsza konferencja EDIH

W dniach 26-27.01.2021 odbyła się pierwsza konferencja EDIH GEARING UP. Było to pierwsze tego typu wydarzenie publiczne organizowane w ramach działań European Digital Innovation Hubs. We współpracy z Ministerstwem Gospodarki Luksemburga, tegoroczna edycja oficjalnie rozpocznie inicjatywę Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych w całej Europie.

Komisja wspiera działania podobne do centrów innowacji cyfrowych od 2012 r., a od 2016 r. w ramach digitalizacji europejskiego przemysłu Komisja wspiera tworzenie centrów innowacji cyfrowych. W 2021 r. Komisja wraz z państwami członkowskimi przygotowuje wsparcie dla cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa Europy. Europejskie centra innowacji cyfrowych to nowy element układanki krajobrazu naszego przemysłu i gospodarki. Tematem konferencji  był zakres działań i możliwości wsparcia.

Wydarzenie realizowane było w formule online – w ramach programu przygotowane były 4 ścieżki tematyczne i jedna ścieżkę sieciowa.

„Europejskie ekosystemy EDIH”, „Program Cyfrowa Europa”, „Wdrażanie inicjatywy EDIH” i „Działający EDIH”.

20 równoległych sesji Konferencji EDIH GEARING UP dała możliwość różnym kandydatom EDIH z całej Europy i ich władzom publicznym zaangażowanym w cyfryzację gospodarki możliwość wymiany doświadczeń, wymiany najlepszych praktyk i omówienia przyszłości cyfrowej polityki przemysłowej UE. Uczestnikami byli przedstawiciele państw członkowskich i regionów, krajowych inicjatyw na rzecz cyfryzacji, przemysłu, MŚP, środowisk akademickich, centrów innowacji cyfrowych oraz ośrodków naukowo-technologicznych.

Źródło: HPC4Poland

IAS Fundacja Altum jest partnerem Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland. Celem współpracy Stron jest współtworzenie i świadczenie nowych usług  doradczych i wdrożeniowych Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland w oparciu o zasoby i kompetencje Stron oraz zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw.

HPC4Poland jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, związanym z europejską inicjatywą I4MS (ang. ICT Innovation for Manufacturing SMEs), która wystartowała w czerwcu 2013 roku w Holandii. Celem jest utworzenie ponadregionalnego węzła HPC w Polsce, łączącego wszystkie kompetencje, niezbędne przy realizacji symulacji obliczeniowych w środowisku chmurowym.

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe