29 stycznia 2021
Forma aktywności: ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Za nami pierwsza konferencja EDIH

W dniach 26-27.01.2021 odbyła się pierwsza konferencja EDIH GEARING UP. Było to pierwsze tego typu wydarzenie publiczne organizowane w ramach działań European Digital Innovation Hubs. We współpracy z Ministerstwem Gospodarki Luksemburga, tegoroczna edycja oficjalnie rozpocznie inicjatywę Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych w całej Europie.

Komisja wspiera działania podobne do centrów innowacji cyfrowych od 2012 r., a od 2016 r. w ramach digitalizacji europejskiego przemysłu Komisja wspiera tworzenie centrów innowacji cyfrowych. W 2021 r. Komisja wraz z państwami członkowskimi przygotowuje wsparcie dla cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa Europy. Europejskie centra innowacji cyfrowych to nowy element układanki krajobrazu naszego przemysłu i gospodarki. Tematem konferencji  był zakres działań i możliwości wsparcia.

Wydarzenie realizowane było w formule online – w ramach programu przygotowane były 4 ścieżki tematyczne i jedna ścieżkę sieciowa.

„Europejskie ekosystemy EDIH”, „Program Cyfrowa Europa”, „Wdrażanie inicjatywy EDIH” i „Działający EDIH”.

20 równoległych sesji Konferencji EDIH GEARING UP dała możliwość różnym kandydatom EDIH z całej Europy i ich władzom publicznym zaangażowanym w cyfryzację gospodarki możliwość wymiany doświadczeń, wymiany najlepszych praktyk i omówienia przyszłości cyfrowej polityki przemysłowej UE. Uczestnikami byli przedstawiciele państw członkowskich i regionów, krajowych inicjatyw na rzecz cyfryzacji, przemysłu, MŚP, środowisk akademickich, centrów innowacji cyfrowych oraz ośrodków naukowo-technologicznych.

Źródło: HPC4Poland

IAS Fundacja Altum jest partnerem Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland. Celem współpracy Stron jest współtworzenie i świadczenie nowych usług  doradczych i wdrożeniowych Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland w oparciu o zasoby i kompetencje Stron oraz zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw.

HPC4Poland jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, związanym z europejską inicjatywą I4MS (ang. ICT Innovation for Manufacturing SMEs), która wystartowała w czerwcu 2013 roku w Holandii. Celem jest utworzenie ponadregionalnego węzła HPC w Polsce, łączącego wszystkie kompetencje, niezbędne przy realizacji symulacji obliczeniowych w środowisku chmurowym.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe