20 września 2020

W poszukiwaniu „Strategii efektywnego kształcenia kompetencji przyszłości”

Podczas Poznańskiej Akademii Liderów odbyło się wyjątkowe wydarzenie. 18 zespołów pracowało nad autorską propozycją „Strategii efektywnego kształcenia kompetencji przyszłości”. Praca została zorganizowana w formie hackathonu. PAL jest inicjatywą przygotowaną przez Fundację Jeden Uniwersytet z myślą o studentach uczelni z Poznania. To wyjazd integracyjny połączony z przydatnymi szkoleniami. Uczestnicy mają szansę wziąć udział w zajęciach z zakresu  zarządzania, realizacji projektów, kształtowania umiejętności przywódczych, komunikacji, negocjacji czy panowania nad stresem.

Współorganizatorem hackathonu była Fundacja Platforma Przemysłu. Przez dwa dni 5-osobowe zespoły złożone z uczestników  pracowały nad projektem. Wsparciem dla studentów była opieka mentorów. IAS Fundacja Altum także miała udział w tym wydarzeniu. Jednym z mentorów była Barbara Sobieska, która jest Szefem Działu Rozwoju Fundacji.

Celem projektu było opracowanie pomysłu na umożliwienie uczniom zdobycia kompetencji, które mogą okazać się przydatne na rynku pracy, czyli przede wszystkim umiejętności poznawczych, społecznych i technicznych, w tym cyfrowych. Propozycje musiały uwzględniać zmiany związane z Przemysłem 4.0.

Zwycięzcą hackathonu został zespół Einstein, który zaproponował utworzenie Centrum Wymiany Myśli, czyli placówki oświatowo-wychowawczej dla dzieci w wieku 6-14 lat z obszarów wiejskich i podmiejskich, jak również dla nauczycieli.

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim pozostałym grupom, które miały szansę wziąć udział w tym wydarzeniu.

Foto: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe