15 lutego 2023

Wsparcie poradnictwa zawodowego

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy nowy projekt dotyczący poradnictwa zawodowego, który zyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności – CRSO, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

Przedmiotem Projektu jest wsparcie oraz rozwój instytucjonalny Fundacji Altum oraz organizacji pracodawców prowadzących poradnictwo zawodowe na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne. Zakres Projektu obejmuje efektywny model realizacji poradnictwa
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przez Fundację Altum oraz udzielanie w tym zakresie lokalnym organizacjom pracodawców wsparcia merytorycznego i nowych technologii służących skuteczniejszemu świadczeniu usług.

Model wzmocnienia instytucjonalnego realizowany w ramach Projektu obejmuje współdziałanie Fundacji Altum oraz organizacji pracodawców na rzecz realizacji poradnictwa zawodowego. Wskazywana współpraca obejmuje zapewnienie przez Fundację Altum narzędzi informatycznych służących łączeniu ofert ze strony pracodawców (zapewnianych przez zrzeszające ich organizacje) oraz osób poszukujących pracę w środowiskach lokalnych.

Istotą prezentowanego modelu jest założenie, że jednostki terenowe reprezentatywnych organizacji pracodawców będę pełnić rolę Brokera poradnictwa zawodowego w wymiarze lokalnym. Model bazuje na uwarunkowaniach funkcjonowania  cechów i izb rzemieślniczych w związku z ich dominacją – 89% (stan na 12.2023 r.) wśród jednostek terenowych organizacji pracodawców. Rozwiązania wypracowane dla rzemiosła będą adaptowane na potrzeby innych organizacji reprezentatywnych pracodawców z uwzględnieniem specyfiki ich struktury i form działania w wymiarze lokalnym. Argumentem za przyjęciem jako bazowego wzorca w ramach modelu rzemiosła, jest funkcjonowanie cechów na terenie każdego powiatu kraju. Żadna z pozostałych organizacji pracodawców nie posiada siatki jednostek na poziomie powiatowych jednostek samorządu terytorialnego – „Polski powiatowej”.

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?






W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe