31 grudnia 2023
Obszar działalności: Aktualności

Za nami kolejny rok aktywności

Za nami rok dobrych współprac, realizacji ciekawych projektów. Podsumowując ten czas pragniemy serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom, partnerom, klientom, dzięki którym miniony rok był dla naszej organizacji wyjątkowym. Z nadzieję na kolejne ciekawe przedsięwzięcia i serdecznymi życzeniami czekamy na 2024!

Realizowaliśmy projekt dotyczący poradnictwa zawodowego, który zyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności – CRSO. Przedmiotem Projektu było wsparcie oraz rozwój instytucjonalny Fundacji ALTUM oraz organizacji pracodawców prowadzących poradnictwo zawodowe na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne. Zakres Projektu obejmował efektywny model realizacji poradnictwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przez Fundację ALTUM oraz udzielanie w tym zakresie lokalnym organizacjom pracodawców wsparcia merytorycznego i nowych technologii służących skuteczniejszemu świadczeniu usług. Z efektów naszych działań można nadal korzystać dzięki specjalnie przygotowanej zakładce na stronie.

W kwietniu zakończyliśmy w Fundacji ALTUM pierwszą edycję projektu Brokerzy Innowacji. Projekt dotyczył nawiązania współpracy ze środowiskiem gospodarczym w obszarach projektów przedwdrożeniowych realizowanych przez PCSS. Celem realizacji projektu, z punktu widzenia PCSS było wytwarzanie podaży na zastosowanie wyników prac B+R realizowanych przez PCSS we wskazanych obszarach dziedzinowych skutkującego nawiązaniem porozumień o współpracy z zainteresowanymi podmiotami działającymi na rynku. Z punktu widzenia Fundacji ALTUM to realizacja działań w jednym z ważnych obszarów celów statutowych, tj. budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a nauką.

Byliśmy partnerem organizacyjnym wydarzenia biznesowego How Brands Grow, którego głównym organizatorem była Polska Izba Biznesu. To wydarzenie organizowabe było z myślą o wszystkich, którzy interesują się wzrostem gospodarczym, rozwojem marek, kategorii produktów, zgodnie z zasadami marketingu opartego na dowodach. To także konferencja dla tych, wyższego niż przeciętne tempa wzrostu w porównaniu z innymi i chcieliby zrozumieć czynniki ich rozwoju, dla efektywnego kreowania strategii rozwoju marek własnych.

W dniach 28-29 września 2023 w Poznaniu odbył się Poznański Kongres Gospodarczy 2023 organizowany przez Fundację Instytut Poznański. W 30 panelach dyskutowało ponad 150 panelistów, a w wydarzeniu udział wzięło ponad 1400 osób. Podobnie jak w pierwszej edycji PKG, także w tym roku Instytut Analiz Strategicznych Fundacja ALTUM przyjął patronat merytoryczny tego wydarzenia, a nasi przedstawiciele poprowadzili dwa panele dyskusyjne.

Współpraca w ramach konsorcjum HPC4Poland EDIH weszła na nowy etap. HPC4Poland to sieć non-profit złożona z 21 partnerów biznesowych i technologicznych z północno-zachodniej Polski. Głównym celem konsorcjum jest współtworzenie i dostarczanie zaawansowanych, wysokowydajnych narzędzi obliczeniowych, odpowiadających rzeczywistym potrzebom polskich firm produkcyjnych i organizacji publicznych. Braliśmy udział w przygotowaniach do świadczenia usług, realizowaliśmy działania formalne. Fundacja ALTUM wzięła udział w wydarzeniu, które stanowiło inaugurację działalności Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w Polsce – Kongres EDIH. Jako partner HPC4Poland EDIH będziemy mogli świadczyć pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej.

Fundacja ALTUM po raz kolejny była partnerem konferencji z udziałem Profesora Luisa Huete z IESE Business School. Było to interesujące wydarzenie w Poznaniu, w którym wzięło udział kilkudziesięciu managerów z wielkopolskich firm. Keynote speaker zaprezentował dwuczęściowe wystąpienie zatytułowane „Przywództwo w czasach chaosu.”

W listopadzie udało nam się nawiązać cenne partnerstwo, dzięki któremu mamy nadzieje jeszcze lepiej realizować nasze wspólne plany i cele. Nasz nowy Partner – Pracownia ESG w ramach prowadzonej przez siebie działalności dostarcza, dla przedsiębiorstw i instytucji, wysokiej jakości usług doradczych oraz analitycznych w zakresie wpływu organizacji i produktów na środowisko w cyklu życia. W zakres tych usług wchodzą m.in. raportowanie niefinansowe według standardów GRI, ESRS, ślad węglowy produktu i organizacji, ocena cyklu życia LCA, ślad środowiskowy produktu i organizacji, gospodarka o obiegu zamkniętym, ekoprojektowanie, ujawnienia wpływu na środowisko na platformie CDP.

W ramch podsumowania przedsięwzięcia odbyła się publikacja raportu z Dwuletniego projektu „Nowa ścieżka rozwoju jarocińskiego festiwalu” został zrealizowany w związku z Działaniem „2.3 Miasto świadomej ścieżki kariery. Miasto szanujące tradycję i historię” w ramach Projektu „Jarocin – Miastem Jutra” realizowanego z Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach działań IAS Altum realizowaliśmy wiele działań związanych nie tylko z aktywnym udziałem w przedsięwzięciach związanych z kluczowymi dla nas obszarami, ale także inicjowaliśmy liczne przedsięwzięcia, nawiązywaliśmy partnerstwa oraz świadczyliśmy usługi rynkowe np. wsparcie w prowadzeniu projektów z dofinansowaniami, usługi doradcze w ramach różnych sektorów, przygotowanie Map Drogowych transformacji, kreujemy nowy wymiar współpracy biznesowej związanej ze start-upami.

Bazując na bogatym doświadczeniu Fundacji rozszerzamy swój obszar zainteresowań i planujemy kolejne projekty. Mamy nadzieję, że rozpoczynający się 2024 rok będzie czasem, który pozwoli nam na jeszcze lepszy rozwój i realizację zaplanowanych działań.

Obraz wygenerowany: AI canva.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe