2 grudnia 2021
Forma aktywności: ,

„Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna”

Już w przyszłą środę 8 grudnia 2021. odbędzie się konferencja „Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna”.
Wydarzenie kierowane do przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie lub są nim zagrożeni. W ramach spotkania eksperci i praktycy omówią instrumenty Dyrektywy restrukturyzacyjnej, Polityki Nowej Szansy oraz odpowiedzą na najważniejsze pytania przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Wydarzenie zostało zaplanowane w formie hybrydowej – można wziąć udział stacjonarnie w Poznaniu, a także skorzystać z transmisji online. Konferencja będzie miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jak podkreśla dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu Magdalena Hilszer „Konferencja jest dedykowana małym i średnim przedsiębiorcom, doradcom restrukturyzacyjnym, środowisku akademickiemu, organizacjom wspierającym przedsiębiorców w okresowych trudnościach, a także instytucjom otoczenia biznesu. Chcemy przedstawić tym podmiotom wachlarz działań, z których mogą skorzystać, by zapobiegać kryzysom na ich wczesnym etapie, ale także poinformować o zmianach w polskim porządku prawnym oraz implementacji do niego art. 3 Dyrektywy Drugiej Szansy”.

Przyjęta w czerwcu 2019 roku przez  Radę Unii Europejskiej Dyrektywa 2019/1023 w sprawie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia długów, ma doprowadzić do zharmonizowania krajowych porządków prawnych oraz utworzenia efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, które stanowią 99% wszystkich firm w Polsce, powinny być odpowiednio chronione. Prawdopodobieństwo likwidacji takich przedsiębiorstw, zamiast poddania ich restrukturyzacji jest większe, ponieważ muszą one ponosić koszty nieproporcjonalnie wyższe do kosztów ponoszonych przez duże przedsiębiorstwa. Aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt System Wczesnego Ostrzegania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO). Fundamentem projektu jest autodiagnoza, prowadząca do rozpoznania przyczyn złej lub pogarszającej się kondycji przedsiębiorstwa. Wskazanie istoty zaistniałych trudności na wczesnym etapie pozwala na wypracowanie rekomendacji i wybór odpowiednio dopasowanej formy wsparcia. Przedsiębiorca może wybrać usługi odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), a wartość dofinansowania to ponad 18 000 zł netto na przedsiębiorstwo. Kolejna runda naboru do projektu rusza już 8 grudnia 2021 r.

Cennym wsparciem dla przedsiębiorstw jest również możliwość uzyskania bezpośredniej pomocy w Punkcie Informacyjnym w poznańskim biurze PARP, gdzie odbywa się dyżur ekspercki. Ekspert udziela konsultacji w sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością. Radca prawny pełni dyżur pod numerem telefonu 880-524-995 w każdy piątek w godzinach od 14:00 do 17.00.

Przedstawiciele Fundacji ALTUM wezmą udział w wydarzeniu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: www.parp.gov.pl/konferencjarestrukturyzacja.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe