17 stycznia 2020

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

Publikacja „VADEMECUM POZNAŃSKIEGO RADNEGO OSIEDLOWEGO. ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta” powstała szczególnie z myślą o tych, którzy po raz pierwszy reprezentują mieszkańców w Radach Osiedli – jednostkach pomocniczych miasta Poznania. Czytelnik znajdzie w niej podane w przystępny sposób informacje o samorządzie pomocniczym miasta. W publikacji zamieszczono porady dotyczące m.in.: planowania inwestycji, współpracy z instytucjami miejskimi oraz, przede wszystkim, z mieszkańcami.

Publikacja ta jest jednym z ważnych modułów realizowanego przez Fundację ALTUM projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”, który ma na celu wsparcie i promocję działalności Rad Osiedli w naszym mieście.

Publikacja została przygotowana przy zaangażowaniu doświadczonych samorządowców, pracowników Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania oraz zespołu Fundacji ALTUM. Autorzy starali się w niej poruszyć wszystkie ważne dla efektywnego zaangażowania Rad Osiedli sprawy, począwszy od spraw ustroju samorządowego naszego miasta, poprzez zagadnienia finansów i planowania przestrzennego, po budowanie relacji Rad Osiedli z mieszkańcami miasta i wymianę dobrych praktyk.

Publikacja pod redakcją Pawła Sztando i Jana Zujewicza zawiera artykuły napisane przez: Sławomira Malewskiego, Adama Szabelskiego, Pawła Sztando, Kamila Matyję, Łukasza Mikułę, Jana Zujewicza i Michała Mękarskiego.

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

RAPORT

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie.

 

Pobierz

RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz

RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz

RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz

RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz

RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz

RAPORT

Diagnoza i ewaluacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów

 

Pobierz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe