17 stycznia 2020 Tagi: ,

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

Publikacja „VADEMECUM POZNAŃSKIEGO RADNEGO OSIEDLOWEGO. ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta” powstała szczególnie z myślą o tych, którzy po raz pierwszy reprezentują mieszkańców w Radach Osiedli – jednostkach pomocniczych miasta Poznania. Czytelnik znajdzie w niej podane w przystępny sposób informacje o samorządzie pomocniczym miasta. W publikacji zamieszczono porady dotyczące m.in.: planowania inwestycji, współpracy z instytucjami miejskimi oraz, przede wszystkim, z mieszkańcami.

Publikacja ta jest jednym z ważnych modułów realizowanego przez Fundację ALTUM projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”, który ma na celu wsparcie i promocję działalności Rad Osiedli w naszym mieście.

Publikacja została przygotowana przy zaangażowaniu doświadczonych samorządowców, pracowników Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania oraz zespołu Fundacji ALTUM. Autorzy starali się w niej poruszyć wszystkie ważne dla efektywnego zaangażowania Rad Osiedli sprawy, począwszy od spraw ustroju samorządowego naszego miasta, poprzez zagadnienia finansów i planowania przestrzennego, po budowanie relacji Rad Osiedli z mieszkańcami miasta i wymianę dobrych praktyk.

Publikacja pod redakcją Pawła Sztando i Jana Zujewicza zawiera artykuły napisane przez: Sławomira Malewskiego, Adama Szabelskiego, Pawła Sztando, Kamila Matyję, Łukasza Mikułę, Jana Zujewicza i Michała Mękarskiego.

RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe