21 stycznia 2020

Jarocin Festiwal 2018

Raport prezentuje oceny i opinie uczestników festiwalu dotyczące jednego z najbardziej rozpoznawalnych festiwali muzycznych w Polsce. Głos festiwalowiczów jest szczególnie istotny gdyż podczas tej edycji festiwalu kontynuowano wprowadzoną rok wcześniej zmianę jego formuły. Odbiór festiwalu i wprowadzonych zmian pozwala organizatorom wydarzenia na

Podczas trwania festiwalu w dniach od 13 do 15 lipca 2018 roku, koordynowany przez badaczy Fundacji Altum i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM zespół ankieterów przeprowadził badanie publiczności Jarocin Festiwal 2018. Łącznie, objęło ono swoją skalą 300 uczestników imprezy. Badanie festiwalowiczów w swoim założeniu miało zrealizować cztery nadrzędne cele projektu wyartykułowane w formie pytań.

Zasadnicze pytania badawcze (cele):

  • Kim jest publiczność Jarocin Festiwal 2018?
  • Jakie są motywacje oraz formy uczestnictwa festiwalowiczów?
  • Jak oceniają oni tegoroczną edycję wydarzenia?
  • Czy, a jeśli tak to w jaki sposób, zmieniają się uczestnicy JF oraz ich odbiór nowej formuły festiwalu?

Celem badania edycji festiwalu w 2018 było m.in. znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jak w ostatnich latach zmieniła się jarocińska publiczność oraz jak ocenia ona festiwal w obecnej formule.

Michał Mękarski wskazuje: „Dzięki badaniom ankietowym zrealizowanym w 2014 oraz 2017 i 2018 roku, mogliśmy zestawić ze sobą dwie odmienne koncepcyjnie edycje festiwalu. Pozwoliło nam to zobrazować za pomocą danych jak wraz ze zmianą formuły wydarzenia zmienił się profil uczestników imprezy. Dziś w większym stopniu odbiorcami Jarocin Festiwalu są osoby lepiej wykształcone, w średnim wieku, pracujące, z dużych miast. Porównując tegoroczną edycję festiwalu z tą z roku 2014 można zauważyć także, że zmienia on swój zasięg przyciągania publiczności z regionalnego na ogólnopolski.”

Inicjatorem badania był Urząd Miejski w Jarocinie, który również sfinansował projekt. Efektem prac badawczych jest opublikowany raport. Dostarczy on organizatorom wydarzenia gruntownej wiedzy dotyczącej kwestii fundamentalnych z punktu widzenia planowania przyszłych edycji festiwalu i zarządzania nim.

Dostęp do wyników trzech badań (pierwszego, zrealizowanego w 2014 roku, drugiego w 2017 roku oraz aktualnego, prezentowanego w raporcie), umożliwił zestawienie wybranych zagadnień i porównanie opinii festiwalowej publiczności na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki analizie porównawczej zespół był w stanie nakreślić (i zrozumieć) różnice i podobieństwa między trzema edycjami festiwalu, a tym samym wzmocnić obraz oceny publiczności dla tegorocznej edycji. W konsekwencji, możliwe było jeszcze pełniejsze podjęcie próby uchwycenia pewnych trendów i znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytanie o to, jak zmienia się festiwal i jak na te zmiany reagują jego odbiorcy. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę rozpoczętą w 2017 i kontynuowaną w tym roku zmianę formuły festiwalu.

Projekt umożliwił poznanie ocen i oczekiwań uczestników festiwalu – tak istotnych z punktu widzenia zmiany jego formuły. Końcowy raport zawiera analizę porównawczą opinii łącznie 1157 uczestników festiwalu (edycje:18,17,14).

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

RAPORT

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie.

 

Pobierz

RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz

RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz

RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz

RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz

RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz

RAPORT

Diagnoza i ewaluacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów

 

Pobierz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe