21 stycznia 2020 Tagi: ,

Jarocin Festiwal 2018

 

Raport prezentuje oceny i opinie uczestników festiwalu dotyczące jednego z najbardziej rozpoznawalnych festiwali muzycznych w Polsce. Głos festiwalowiczów jest szczególnie istotny gdyż podczas tej edycji festiwalu kontynuowano wprowadzoną rok wcześniej zmianę jego formuły. Odbiór festiwalu i wprowadzonych zmian pozwala organizatorom wydarzenia na

Podczas trwania festiwalu w dniach od 13 do 15 lipca 2018 roku, koordynowany przez badaczy Fundacji Altum i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM zespół ankieterów przeprowadził badanie publiczności Jarocin Festiwal 2018. Łącznie, objęło ono swoją skalą 300 uczestników imprezy. Badanie festiwalowiczów w swoim założeniu miało zrealizować cztery nadrzędne cele projektu wyartykułowane w formie pytań.

Zasadnicze pytania badawcze (cele):

  • Kim jest publiczność Jarocin Festiwal 2018?
  • Jakie są motywacje oraz formy uczestnictwa festiwalowiczów?
  • Jak oceniają oni tegoroczną edycję wydarzenia?
  • Czy, a jeśli tak to w jaki sposób, zmieniają się uczestnicy JF oraz ich odbiór nowej formuły festiwalu?

Celem badania edycji festiwalu w 2018 było m.in. znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jak w ostatnich latach zmieniła się jarocińska publiczność oraz jak ocenia ona festiwal w obecnej formule.

Michał Mękarski wskazuje: „Dzięki badaniom ankietowym zrealizowanym w 2014 oraz 2017 i 2018 roku, mogliśmy zestawić ze sobą dwie odmienne koncepcyjnie edycje festiwalu. Pozwoliło nam to zobrazować za pomocą danych jak wraz ze zmianą formuły wydarzenia zmienił się profil uczestników imprezy. Dziś w większym stopniu odbiorcami Jarocin Festiwalu są osoby lepiej wykształcone, w średnim wieku, pracujące, z dużych miast. Porównując tegoroczną edycję festiwalu z tą z roku 2014 można zauważyć także, że zmienia on swój zasięg przyciągania publiczności z regionalnego na ogólnopolski.”

Inicjatorem badania był Urząd Miejski w Jarocinie, który również sfinansował projekt. Efektem prac badawczych jest opublikowany raport. Dostarczy on organizatorom wydarzenia gruntownej wiedzy dotyczącej kwestii fundamentalnych z punktu widzenia planowania przyszłych edycji festiwalu i zarządzania nim.

Dostęp do wyników trzech badań (pierwszego, zrealizowanego w 2014 roku, drugiego w 2017 roku oraz aktualnego, prezentowanego w raporcie), umożliwił zestawienie wybranych zagadnień i porównanie opinii festiwalowej publiczności na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki analizie porównawczej zespół był w stanie nakreślić (i zrozumieć) różnice i podobieństwa między trzema edycjami festiwalu, a tym samym wzmocnić obraz oceny publiczności dla tegorocznej edycji. W konsekwencji, możliwe było jeszcze pełniejsze podjęcie próby uchwycenia pewnych trendów i znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytanie o to, jak zmienia się festiwal i jak na te zmiany reagują jego odbiorcy. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę rozpoczętą w 2017 i kontynuowaną w tym roku zmianę formuły festiwalu.

Projekt umożliwił poznanie ocen i oczekiwań uczestników festiwalu – tak istotnych z punktu widzenia zmiany jego formuły. Końcowy raport zawiera analizę porównawczą opinii łącznie 1157 uczestników festiwalu (edycje:18,17,14).

RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe