22 października 2020

Kibice klubów piłkarskich wobec ograniczeń związanych z pandemią COVID 19

Ekspert Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM  – Paweł Chmielowski  -socjolog, przedsiębiorca, analityk sportowy, specjalista z zakresu badań ilościowych i statystyki, Właściciel Agencji Analityki Sportowej Sport Analytics oraz Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC – przeprowadził badania dotyczące wpływu ograniczeń związanych z pandemią COVID19 na działanie klubów piłkarskich i ich otoczenia.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że obecność kibiców piłkarskich w pierwszej kolejności zostało ograniczona do zera. Z czasem jednak ośrodki decyzyjne pozwoliły zapełniać w części stadiony sportowe. Wyniki przeprowadzonych dwufalowo badań obrazują odczucia społeczne związane z tymi wydarzeniami, obawy i wizje.

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

RAPORT

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie.

 

Pobierz

RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz

RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz

RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz

RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz

RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz

RAPORT

Diagnoza i ewaluacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów

 

Pobierz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe