17 stycznia 2020 Tagi: ,

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

Raport prezentuje rezultaty badania opinii mieszkańców Poznania i radnych Rad Osiedli, które zostało zrealizowane w ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” ukazując między innymi podobieństwa i różnice między radnymi a mieszkańcami w sposobie myślenia o funkcjonowaniu Rad czy problem ich niskiej rozpoznawalność  wśród poznaniaków.

W projektach realizowanych przez Fundacje ALTUM staramy się implementować moduły badawcze, aby na podstawie diagnozy społecznej kreować programy aktywizujące różne grupy społeczne, w ważnych dziedzinach życia miasta, regionu i całego kraju.

W „Mieście Obywateli” udało nam się połączyć moduły diagnozy społecznej oraz aktywne działania w jeden roczny projekt.

„Miasto Obywateli” to pierwszy tak kompleksowy projekt społeczny w Poznaniu dotyczący wyłącznie działalności Rad Osiedli, ich wzmocnienia, rozwoju oraz promocji wśród mieszkańców miasta tej formy zaangażowania w sprawy publiczne.

 

Sławomir Malewski:

Fundacja ALTUM na realizację projektu „Miasto Obywateli” uzyskała w 2014 roku dotację w ramach finansowanego z funduszy EOG programu „Obywatele dla Demokracji”, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerem projektu, także współfinansującym niektóre z działań realizowanych w jego ramach, jest Miasto Poznań. Szczególnego wsparcia merytorycznego i logistycznego dla projektu udzielił Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania.

W ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” realizowane były: kampania społeczna pod hasłem „Wybierz się!”, która w pierwszej odsłonie kierowała apel do mieszkańców o zgłaszanie kandydatur w wyborach do Rad Osiedli, a w drugiej zachęcała do głosowania (poprzez m.in. plakaty, billbordy i citylighty). Zaczęła funkcjonować także strona internetowa towarzysząca kampanii(www.wybierzsię.pl).

W Urzędzie Miasta Poznania, 12 lutego 2015 r. odbyła się konferencja pod tytułem „Rady Osiedli w Poznaniu – 4 lata po reformie”. W trwającej pięć godzin konferencji, składającej się z czterech paneli dyskusyjnych, wzięło udział ponad 100 osób.

Natomiast już po wyborach do Rad Osiedli działania w ramach projektu skupiały się na wsparciu dla nowych Rad Osiedli poprzez organizację szkoleń dla nowo wybranych radnych, portal promujący i monitorujący działalność wszystkich rad (www.osiedla.poznan.pl) oraz publikację „VADEMECUM POZNAŃSKIEGO RADNEGO OSIEDLOWEGO. ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta”.

RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe