17 stycznia 2020

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

Raport prezentuje rezultaty badania opinii mieszkańców Poznania i radnych Rad Osiedli, które zostało zrealizowane w ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” ukazując między innymi podobieństwa i różnice między radnymi a mieszkańcami w sposobie myślenia o funkcjonowaniu Rad czy problem ich niskiej rozpoznawalność  wśród poznaniaków.

W projektach realizowanych przez Fundacje ALTUM staramy się implementować moduły badawcze, aby na podstawie diagnozy społecznej kreować programy aktywizujące różne grupy społeczne, w ważnych dziedzinach życia miasta, regionu i całego kraju.

W „Mieście Obywateli” udało nam się połączyć moduły diagnozy społecznej oraz aktywne działania w jeden roczny projekt.

„Miasto Obywateli” to pierwszy tak kompleksowy projekt społeczny w Poznaniu dotyczący wyłącznie działalności Rad Osiedli, ich wzmocnienia, rozwoju oraz promocji wśród mieszkańców miasta tej formy zaangażowania w sprawy publiczne.

 

Sławomir Malewski:

Fundacja ALTUM na realizację projektu „Miasto Obywateli” uzyskała w 2014 roku dotację w ramach finansowanego z funduszy EOG programu „Obywatele dla Demokracji”, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerem projektu, także współfinansującym niektóre z działań realizowanych w jego ramach, jest Miasto Poznań. Szczególnego wsparcia merytorycznego i logistycznego dla projektu udzielił Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania.

W ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” realizowane były: kampania społeczna pod hasłem „Wybierz się!”, która w pierwszej odsłonie kierowała apel do mieszkańców o zgłaszanie kandydatur w wyborach do Rad Osiedli, a w drugiej zachęcała do głosowania (poprzez m.in. plakaty, billbordy i citylighty). Zaczęła funkcjonować także strona internetowa towarzysząca kampanii(www.wybierzsię.pl).

W Urzędzie Miasta Poznania, 12 lutego 2015 r. odbyła się konferencja pod tytułem „Rady Osiedli w Poznaniu – 4 lata po reformie”. W trwającej pięć godzin konferencji, składającej się z czterech paneli dyskusyjnych, wzięło udział ponad 100 osób.

Natomiast już po wyborach do Rad Osiedli działania w ramach projektu skupiały się na wsparciu dla nowych Rad Osiedli poprzez organizację szkoleń dla nowo wybranych radnych, portal promujący i monitorujący działalność wszystkich rad (www.osiedla.poznan.pl) oraz publikację „VADEMECUM POZNAŃSKIEGO RADNEGO OSIEDLOWEGO. ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta”.

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

RAPORT

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie.

 

Pobierz

RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz

RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz

RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz

RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz

RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz

RAPORT

Diagnoza i ewaluacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów

 

Pobierz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe