17 stycznia 2020

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

Pełna nazwa projektu brzmi: „Pracownicy artystyczni w wieku 35+ zatrudnieni w wielkopolskich instytucjach kultury. Ich aspiracje, perspektywy zawodowe i postawy wobec starości”. Pod tą długą nazwą kryje się pionierski projekt, który jako pierwszy w Polsce pokazuje skale problemów zawodowych artystów pracujących w instytucjach kultury związanych z ich postępującym wiekiem.

W ramach projektu finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i zrealizowanego w 2017 roku przebadano ponad 140 artystów i kadrę zarządzającą artystycznymi instytucjami kultury w Wielkopolsce (Poznań, Gniezno, Kalisz).

Projekt badań diagnozujący problematyczną sytuację starzenia się artystów pracujących w instytucjach kultury oprócz rozpoczęcia dyskusji o tym problemie i nagłośnienia tematu podczas konferencji „Senior artysta poza afiszem” w której uczestniczyli dyrektorzy departamentów kultury Urzędów Marszałkowskich z całej Polski oraz przedstawiciele organizacji artystycznych i rządowych (m.in. ZASP, Instytut Muzyki i Tańca) działania badawcze Fundacji miały również swój wymiar wsparcia procesów podejmowania strategicznych decyzji i przyjmowania rozwiązań i regulacji w regionie i na poziomie polityki rządowej (raport przedstawiono w MKiDN). Ostatecznie analizy i raport Fundacji stały się podstawą do stworzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wniosku wdrożeniowego dla programu osłonowego „Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce” (w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; oś priorytetowa 6: Rynek pracy; działanie 6.6: Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne; zakres interwencji: aktywne i zdrowe starzenie się).

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

RAPORT

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie.

 

Pobierz

RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz

RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz

RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz

RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz

RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz

RAPORT

Diagnoza i ewaluacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów

 

Pobierz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe