17 stycznia 2020 Tagi: ,

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

Pełna nazwa projektu brzmi: „Pracownicy artystyczni w wieku 35+ zatrudnieni w wielkopolskich instytucjach kultury. Ich aspiracje, perspektywy zawodowe i postawy wobec starości”. Pod tą długą nazwą kryje się pionierski projekt, który jako pierwszy w Polsce pokazuje skale problemów zawodowych artystów pracujących w instytucjach kultury związanych z ich postępującym wiekiem.

W ramach projektu finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i zrealizowanego w 2017 roku przebadano ponad 140 artystów i kadrę zarządzającą artystycznymi instytucjami kultury w Wielkopolsce (Poznań, Gniezno, Kalisz).

Projekt badań diagnozujący problematyczną sytuację starzenia się artystów pracujących w instytucjach kultury oprócz rozpoczęcia dyskusji o tym problemie i nagłośnienia tematu podczas konferencji „Senior artysta poza afiszem” w której uczestniczyli dyrektorzy departamentów kultury Urzędów Marszałkowskich z całej Polski oraz przedstawiciele organizacji artystycznych i rządowych (m.in. ZASP, Instytut Muzyki i Tańca) działania badawcze Fundacji miały również swój wymiar wsparcia procesów podejmowania strategicznych decyzji i przyjmowania rozwiązań i regulacji w regionie i na poziomie polityki rządowej (raport przedstawiono w MKiDN). Ostatecznie analizy i raport Fundacji stały się podstawą do stworzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wniosku wdrożeniowego dla programu osłonowego „Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce” (w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; oś priorytetowa 6: Rynek pracy; działanie 6.6: Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne; zakres interwencji: aktywne i zdrowe starzenie się).

RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe