21 stycznia 2020 Tagi: ,

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

Jak kształtują się relacje między publicznym a prywatnym sektorem w edukacji kulturalnej? Dlaczego sektor prywatny jest często niedostatecznie zauważany w sferze publicznej? Z jakimi problemami i trudnościami musi się mierzyć? Jakie opinie o podmiotach tego sektora wyrażają rodzice, kadra oświatowa a jaki wizerunek swojego sektora mają sami przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w raporcie powstałym w ramach projektu „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”.  

Projekt realizowany był w latach 2016-2017 przez Fundację ALTUM oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM. Istotą projektu była diagnoza prywatnych podmiotów wraz z ewaluacją projektów i oferty edukacji kulturalnej którą przedsiębiorcy kierują do dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Nowatorski obszar badań był odpowiedzią na brak pogłębionych empirycznych badań w tym zakresie. Zespół zaprogramował kompleksowy model badawczy używając zarówno różnorodnych metod ilościowych i jakościowych (6 narzędzi) jak i uwzględniając perspektywę ocen, opinii i rekomendacji różnych stron: rodziców, kadry sektora oświaty, przedsiębiorców i opiniotwórczych środowisk. Wyniki 2-letniego studium i badań stanowią użyteczną, praktyczną i strategiczną wiedzę niezbędną w kształtowaniu polityk kulturalnych i edukacyjnych.

Badanie jest wynikiem dostrzeżenia roli jaką pełni prywatny sektor w sferze kultury. Często jednak jego głos jest pomijany w dyskusji o kształcie edukacji kulturalnej a działania jego przedstawicieli są przedstawiane w stereotypowy sposób – mówi dr Marcin Poprawski, jeden z koordynatorów badania. Michał Mękarski, z Fundacji Altum, dodaje: dzięki badaniom w empiryczny sposób mogliśmy z bliska i z różnych perspektyw przejrzeć się pracy prywatnych podmiotów działających w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. To pozwoliło nam nie tylko zobaczyć kim są i jakimi kierują się motywacjami w pracy z najmłodszymi, ale również ukazać charakterystykę ich sektora oraz to z jakimi problemami i trudności muszą się mierzyć.

Badania (wśród nich zarówno: ankiety z przedsiębiorcami oraz z rodzicami, panele dyskusyjne, badania terenowe, netnografia internatowej oferty, indywidualne wywiady pogłębione) objęły różnej wielkości miejsca w Wielkopolsce, m.in.: Poznań, Konin, Gniezno, Turek, Luboń, Kórnik, Baborowo, Rosnówko, Szczytniki Duchowne. Nasz projekt stanowi pierwszy, prowadzony na taką skalę (podczas realizacji projektu swoje opinie w różnej formie zaprezentowało 670 osób), krok badający obszar prywatnych podmiotów działających w sferze kultury – podsumowuje Sławomir Malewski – prezes Fundacji ALTUM. Projekt zdobył dofinansowanie ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, Miasta Poznania, Fundacji Zakłady Kórnickie.

Realizatorami badań i autorami raportu są członkowie zespołu badawczego Fundacji ALTUM i „Regionalnego Obserwatorium Kultury” UAM: dr Marcin Poprawski, Sławomir Malewski, Michał Mękarski (koordynatorzy projektu), dr Marek Chojnacki, dr Piotr Landsberg, Klaudia Zielińska, Roksana Zobel, Alicja Jakubowska, Piotr Firych.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników naszych badań oraz naszych partnerów (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Instytut Kulturoznawstwa UAM, placówki oświatowe w których zrealizowaliśmy badania), którzy udzielali nam wsparcia i umożliwili realizację projektu.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport i wyniki 2-letniego studium i badań będą stanowiły użyteczną wiedzę niezbędną w kształtowaniu polityk kulturalnych i edukacyjnych a także przybliżą i pozwolą lepiej poznać i zrozumieć zasady funkcjonowania podmiotów prywatnego sektora edukacji kulturalnej. Dobrej lektury!

RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz
RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe