<< zobacz wszystkie zawody

Pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi; zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

Dekarz to fachowiec zajmujący się pokrywaniem dachów różnorodnymi materiałami w celu zabezpieczenia budynków przed warunkami atmosferycznymi. Jego zadania obejmują montaż i naprawę różnych rodzajów pokryć dachowych, takich jak dachówki, blachy czy gonty. Dekarz posługuje się narzędziami specjalistycznymi, w tym młotem, gwoździami, czy nożem dekarskim. Oprócz tego, dba o izolację termiczną i hydroizolację dachu. Praca dekarza wymaga precyzji, zdolności manualnych i znajomości różnych technik montażu dachów. Dekarze często pracują zarówno w firmach budowlanych, jak i prowadzą własne przedsiębiorstwa specjalizujące się w pracach dekarskich. To zawód istotny dla utrzymania trwałości i funkcjonalności budynków.

Umiejętności:

Perspektywy rozwoju:

Korzyści:

dekarz