<< zobacz wszystkie zawody

Montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.

Elektryk to specjalista zajmujący się instalacjami elektrycznymi, utrzymaniem ich sprawności oraz naprawami w przypadku usterek. Jego zadania obejmują montaż i konserwację systemów oświetleniowych, gniazd elektrycznych, czy instalacji elektrycznych w ogóle. Elektryk posiada głęboką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego oraz umiejętność czytania schematów technicznych. Pracuje z różnorodnymi narzędziami elektrycznymi, miernikami oraz oprzyrządowaniem specjalistycznym. Elektrycy mogą pracować zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych, biorąc udział w różnego rodzaju projektach budowlanych oraz prowadząc prace konserwacyjne. To zawód kluczowy dla funkcjonowania współczesnych instalacji elektrycznych.

Umiejętności:

Perspektywy rozwoju:

Korzyści:

elektryk