<< zobacz wszystkie zawody

Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

Murarz-tynkarz to fachowiec zajmujący się układaniem murów oraz wykonywaniem prac tynkarskich w budownictwie. Jego umiejętności obejmują wznoszenie ścian, układanie cegieł, pustaków czy kamieni, a także nakładanie i wygładzanie tynków. Murarz-tynkarz pracuje z różnorodnymi materiałami budowlanymi, dbając o solidność i trwałość wykonywanych konstrukcji. Oprócz tego, zazwyczaj uczestniczy w procesie przygotowywania powierzchni do tynkowania, wyrównując i przygotowując podłoże. To zawód, który wymaga precyzji, zdolności manualnych oraz znajomości różnych technologii murarskich i tynkarskich. Murarze-tynkarze często pracują w firmach budowlanych, zarówno przy budowie nowych obiektów, jak i remontach istniejących budynków. Ich praca jest kluczowa dla estetyki i trwałości budowli.

Umiejętności:

Perspektywy rozwoju:

Korzyści:

murarz-tynkarz