OFERTA

Głównym profilem Fundacji ALTUM jest działalność o charakterze społecznego think tanku. Działania badawczo-analityczne Fundacji oraz wsparcie doradcze naszych zespołów eksperckich obejmują różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Dla naszych klientów przeprowadzamy analizy potencjału rozwojowego, przygotowujemy rekomendacje i projekty wdrożeń zmian: organizacyjnych, procesowych, produktowych i marketingowo – rynkowych.

Oferta Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM kierowana jest do przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych, administracji publicznej i samorządów oraz organizacji pozarządowych. Fundacja  prowadzi swoją działalność realizując zadania o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym a także międzynarodowym.

Badanie, monitorowanie i analiza danych oraz trendów: gospodarczych, technologicznych, społecznych i kulturowych. Szerokie spektrum analiz wewnętrznych: od analizy struktur i kultury organizacyjnej, poprzez analizę przebiegu procesów biznesowych, do skanowania stopnia dojrzałości technologicznej.

Opracowywanie rekomendacji i projektów zmian kreujących rozwój i optymalizację działania dla firm, instytucji i organizacji oraz sektorów społeczno-gospodarczych. Udzielanie eksperckiego i managerskiego wsparcia we wdrożeniach przygotowanych projektów rozwoju.

Pomoc w kreowaniu współpracy prorozwojowej między biznesem, nauką oraz sferą społeczną. Opracowywanie modeli biznesowych wykorzystujące innowacje technologiczne: procesowe i produktowe. Realne wsparcie w pozyskaniu finansowania projektów rozwojowych oraz nawiązywaniu aliansów rynkowych.

Wspólnym mianownikiem dla działań podejmowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektów z różnych dziedzin jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski.

Misja Fundacji

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

RAPORT

Inwestor Odpowiedzialny Spoecznie

 

Pobierz
RAPORT

TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNA FIRM W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

 

Pobierz
RAPORT

Kibice klubów piłkarskich wobec ograniczeń związanych z pandemią COVID 19

 

Pobierz
RAPORT

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie.

 

Pobierz
RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz
RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz
RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz
RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz
RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz
RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz
RAPORT

Diagnoza i ewaluacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów

 

Pobierz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?

W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe