Prezes Zarządu Fundacji ALTUM powołany do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

1 września 2022

Prezes Zarządu Fundacji ALTUM, Sławomir Malewski, został powołany do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Pierwsze spotkanie Rady towarzyszyło uroczystej inauguracji Polskiej Strefy Inwestycji – Wielkopolska.

PSI – Wielkopolska została powołana przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, a celem jej działania jest efektywna obsługa inwestorów strefowych, wsparcie ich w procesie inwestycyjnym oraz promocja korzyści płynących z rozliczeń w ramach PSI.

W obradach Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego udział biorą przedsiębiorcy z sektora MŚP, inwestorzy strefowi, przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz instytucji otoczenia biznesu. Rolą Rady będzie inicjowanie działań na rzecz rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości oraz wskazywanie strategicznych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

Biuro Polskiej Strefy Inwestycji znajduje się na terenie  Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas wydarzenia, Pan Grzegorz Piechowiak – Wiceminister Rozwoju i Technologii  wręczył w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii Pana Waldemara Budy, odznaczenia resortowe „Zasłużony dla rozwoju polskiej gospodarki”.

Otrzymali je: dr Izabela Hasińska, dr Mariusz Szeib, Pan  Przemysław Dąbrowski  oraz  Pan Sławomir Malewski – Prezes Zarządu Fundacji ALTUM.

 Wręczono również sześć wyróżnień „Przyjaciel Polskiej Strefy Inwestycji – Wielkopolska” w uznaniu zasług w obszarze przedsiębiorczości i inwestycji. Nagrody otrzymały firmy Amica, Beyond.pl, HiProMine, OneDayMore PL oraz Grupa MTP i Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP.