28 maja 2020

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie

Eksperci Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM  – dr Michał Młody oraz dr Adam Weinert, realizujący prace naukowe w ramach Katedry Zarządzania Strategicznego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), przeprowadzili interesujące badania dotyczące kluczowych kompetencji menedżera w dobie cyfrowej transformacji.
Zasadniczym celem badań było określenie luki kompetencyjnej  menedżera 4.0 – różnicy między aktualnie nabywanymi kompetencjami przez studentów na uczelniach wyższych (ekonomicznych i technicznych) a kompetencjami pożądanymi przez przedsiębiorstwa reprezentujące branże najbardziej podatne na wdrożenie technologii Przemysłu 4.0.

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

RAPORT

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie.

 

Pobierz

RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz

RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz

RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz

RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz

RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz

RAPORT

Diagnoza i ewaluacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów

 

Pobierz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe