17 stycznia 2020

Rozprzestrzenianie się kreatywności

Fundacja może pochwalić się polskim wkładem w międzynarodową debatę nt. metodologii badań sektorów kreatywnych. Fundacja Altum realizowała międzynarodowy projekt badawczy „Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe” realizowany przez zespoły z kilku krajów na zlecenie Europejskiej Sieci Przemysłów Kreatywnych / European Creative Business Network – ECBN.

Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. Fundacja w jego realizacji współpracowała z Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” UAM. Badanie na poziomie europejskim koordynowane było przez European Centre for Creative Economy (ECCE) w Dortmundzie. Nasz zespół badawczy przeprowadził studium przypadku centrum kreatywnego Concordia Design w Poznaniu w kontekście jego oddziaływania na otoczenie i rozprzestrzeniania idei kreatywnych. Zespół Fundacji uczestniczył w ramach tego projektu również w konferencji w Dublinie (15-16.12.2016). Tematem było „Testowanie innowacyjnych metod oceny rozprzestrzeniania kreatywności w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych w Europie”. Spotkanie w Dublinie było okazję do prezentacji wniosków z badań prowadzonych przez poszczególne ekipy oraz do wymiany doświadczeń. Gospodarzem spotkania była Arts Council of Ireland w Dublinie.

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

RAPORT

Przemysł 4.0 – kompetencje menedżerskie.

 

Pobierz

RAPORT

Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

 

Pobierz

RAPORT

Jarocin Festiwal 2018

 

Pobierz

RAPORT

ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta

 

Pobierz

RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORT

Perspektywy artystów 35+ w instytucjach kultury

 

Pobierz

RAPORT

Sektor prywatny a edukacja kulturalna

 

Pobierz

RAPORT

Diagnoza i ewaluacja inicjatyw kulturalnych dla seniorów

 

Pobierz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe