17 stycznia 2020 Tagi: ,

Rozprzestrzenianie się kreatywności

Fundacja może pochwalić się polskim wkładem w międzynarodową debatę nt. metodologii badań sektorów kreatywnych. Fundacja Altum realizowała międzynarodowy projekt badawczy „Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe” realizowany przez zespoły z kilku krajów na zlecenie Europejskiej Sieci Przemysłów Kreatywnych / European Creative Business Network – ECBN.

Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. Fundacja w jego realizacji współpracowała z Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” UAM. Badanie na poziomie europejskim koordynowane było przez European Centre for Creative Economy (ECCE) w Dortmundzie. Nasz zespół badawczy przeprowadził studium przypadku centrum kreatywnego Concordia Design w Poznaniu w kontekście jego oddziaływania na otoczenie i rozprzestrzeniania idei kreatywnych. Zespół Fundacji uczestniczył w ramach tego projektu również w konferencji w Dublinie (15-16.12.2016). Tematem było „Testowanie innowacyjnych metod oceny rozprzestrzeniania kreatywności w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych w Europie”. Spotkanie w Dublinie było okazję do prezentacji wniosków z badań prowadzonych przez poszczególne ekipy oraz do wymiany doświadczeń. Gospodarzem spotkania była Arts Council of Ireland w Dublinie.

RAPORT

Rozprzestrzenianie się kreatywności

 

Pobierz

RAPORTY
Z BADAŃ

W dziale tym prezentujemy wybrane raporty z naszych badań będące wynikiem prac zespołów eksperckich Fundacji. Raporty w empiryczny sposób diagnozują różne obszary analiz związane m.in. z kapitałem społeczno – kulturowym, sektorami kreatywnymi, polityką senioralną czy przedsiębiorczością dając szeroki zasób wiedzy w danym obszarze. Nasze badania nie tylko ukazują istotne tematy i problemy, inicjują dyskusje, ale i generują konkretne rozwiązania i rekomendacje.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe