2 czerwca 2023
Forma aktywności:
Obszar działalności: Edukacja, Społeczeństwo
Typ publikacji: informacje

PORADNICTWO ZAWODOWE

Zakres Projektu obejmuje efektywny model realizacji poradnictwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przez Fundację ALTUM oraz udzielanie w tym zakresie lokalnym organizacjom pracodawców wsparcia merytorycznego narzędziowego, służących skuteczniejszemu świadczeniu usług.  

Projekt Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem.

 Wartość finansowania: 385 554,00 zł.

 Głównym celem projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych jest wsparcie oraz rozwój instytucjonalny Fundacji Altum oraz organizacji pracodawców prowadzących poradnictwo na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne. Zakres Projektu obejmuje efektywny model realizacji poradnictwa  z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przez Fundację Altum oraz udzielanie w tym zakresie lokalnym organizacjom pracodawców wsparcia merytorycznego i nowych technologii służących
skuteczniejszemu świadczeniu usług.

 

SZKOLENIA - REKRUTACJE
Szkolenia i materiały dla poradnictwa zawodowego w Rzemiośle i MŚP
ZAWODY – PREZENTACJE
Prezentacje profili zawodów
CECHY RZEMIEŚLNICZE
Brokerzy poradnictwa zawodowego
OFERTY PRACY
Model rekrutacji
dla Rzemiosła i MŚP

Model wzmocnienia instytucjonalnego  realizowany w ramach Projektu obejmuje współdziałanie Fundacji ALTUM oraz organizacji pracodawców na rzecz realizacji poradnictwa zawodowego. Istotą prezentowanego modelu jest założenie, że jednostki terenowe reprezentatywnych organizacji pracodawców będę pełnić rolę Brokera poradnictwa zawodowego w wymiarze lokalnym.
Model bazuje na uwarunkowaniach funkcjonowania 
cechów i izb rzemieślniczych w związku z ich dominacją – 89% (stan na
12.2022 r.) wśród jednostek terenowych organizacji pracodawców. Rozwiązania wypracowane dla rzemiosła będą adaptowane na potrzeby innych organizacji reprezentatywnych pracodawców z uwzględnieniem specyfiki ich struktury i form działania w wymiarze lokalnym. Argumentem za przyjęciem jako bazowego wzorca w ramach modelu rzemiosła, jest funkcjonowanie cechów na terenie każdego powiatu kraju. Żadna z pozostałych organizacji pracodawców nie posiada siatki jednostek na poziomie powiatowych jednostek samorządu terytorialnego – „Polski powiatowej”.

ROP_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR