8 czerwca 2023
Forma aktywności:
Typ publikacji: aktualności informacje

Cechy Rzemiosła i MŚP – brokerzy poradnictwa zawodowego

 

Realizowany przez Fundacją ALTUM, projekt „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych” odpowiada zarówno na potrzeby rynku pracy, jak i potrzeby branżowych organizacji pracodawców zajmujących się także poradnictwem zawodowym.

Nasza platforma stanowi model prezentowania ofert pracy i możliwości rozwoju w firmach MŚP i Rzemiosła. Wdrożenie takiego modelu dla pracodawców stanowi wsparcie promocji zawodów i zatrudnienia oraz procesów rekrutacji. Dla poszukujących pracy – to model łatwego dostępu do informacji o zawodach w których pracę oferują firmy rzemiosła i MŚP a także do  atrakcyjnych ofert z tych firm. Wdrażanie takiego modelu we własnych zasobach internetowych organizacji pracodawców lub korzystanie z naszej platformy to szansa na usprawnienie poradnictwa zawodowego przez organizacje zrzeszające firmy MŚP i Rzemiosło.

Informacje o Cechach Rzemieślniczych jako organizacjach reprezentatywnych przedsiębiorców pełniących rolę brokerów poradnictwa zawodowego oraz organizatora procesu wydawania uprawnień zawodowych w zawodach rzemieślniczych (koordynacja kształcenia zawodowego w połączeniu z pracą w rzemiośle lub małej firmie.

Do projektu przestąpiły (zawarto porozumienia o współpracy), następujące branżowe organizacje pracodawców sektora MŚP i Rzemiosła:

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Cech Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Świebodzinie

Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu

Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radzyniu Podlaskim

Cech Rzemiosł Różnych w Trzciance

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Izba rzemieślnicza w Wyszkowie

Cech Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu

W zasobach naszej platformy cyfrowej znajdują się informacje o poszczególnych partnerach, którzy uzyskali w naszym projekcie status brokerów poradnictwa zawodowego. Mają one na celu przedstawienie atrakcyjności zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji w rzemiośle w wymiarze danej organizacji oraz zróżnicowania branż, możliwości przekwalifikowania, wskazania ścieżek zawodowych i innych elementów oferty zatrudnienia w rzemiośle.

 

Projekt „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych”, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

 

Obraz Nikola Belopitov z Pixabay

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe