15 września 2023
Forma aktywności: ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Rozmowy z brokerami poradnictwa zawodowego na II KKD

 

Przedstawiciel Fundacji ALTUM, dr Krzysztof Bondyra, odpowiedzialny za merytoryczną stronę naszego projektu „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych” uczestniczył w II edycji  Kongresu Kształcenia Dualnego, która odbyła się 14.09.2023 roku w Warszawie godz. 11.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dr K. Bondyra przeprowadził rozmowy nie tylko z aktualnymi partnerami projektu, ale także z przedstawicielami innych organizacji branżowych, które wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do projektu.

Głównym organizatorem konferencji jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Fundacja ALTUM była już partnerem przy I edycji kongresu.

Jak piszą organizatorzy: „W Polsce po 1989 roku nastąpił upadek kształcenia zawodowego w wielkim przemyśle. Wobec tego, to na rzemiośle, na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach spoczywał ciężar kształcenia kadr zawodowych dla gospodarki narodowej. Należy jednak odnotować następujący w ostatnich latach powrót do kształcenia zawodowego w zakładach przemysłowych, działających w dużej skali.

Współpraca pomiędzy organizacjami gospodarczymi oraz sektorem edukacji w Polsce wymaga pogłębienia. Stąd też tak istotne jest dla rynku pracy zainicjowanie w skali kraju programu rozwoju kształcenia dualnego, obejmującego szkolnictwo ponadpodstawowe oraz wyższe.

Przedsiębiorcy oraz opinia publiczna w Polsce oczekują przywrócenia prestiżu kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Wykwalifikowani pracownicy to przyszłość kraju, a ich brak na rynku staje się fundamentalną barierą dla rozwoju gospodarczego. Największy udział w kształceniu dualnym w Polsce mają zakłady rzemieślnicze. Organizacje rzemiosła, cechy i izby, są aktywne w każdym powiecie na terenie kraju.

Projekt „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych”, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe