16 grudnia 2019

Zapowiedź: StartUp Arena Poznań 2019

Wystartowała Startup Arena Poznań, czyli nowa przestrzeń nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami, w kontekście Przemysłu 4.0. Jest to pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia realizowanego pod domeną Przemysłu Przyszłości i patronatem Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju.
Organizatorem projektu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, realizatorem Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Patronat nad wydarzeniem przyjęło Ministerstwo Rozwoju. Partnerami wydarzenia są: Politechnika Poznańska, Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM, Polska Izba Biznesu – Wielkopolska Izba Gospodarcza oraz ASTRA.
  • Pierwsza edycja Startup Arena Poznań
  • Nowa przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami.
  • Spotkanie poświęcone jest rozwiązaniom w obszarze Life Science
  • Wydarzenie realizowane jest w ramach programu Przemysł Przyszłości

Przemysł Przyszłości to praktyczna realizacja projektu, który przedstawiłam we wrześniu w Poznaniu z myślą o tym, aby Wielkopolska stała się Polską Doliną Krzemową.  . Program działa lokalnie odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców z danego obszaru. Jego celem jest zwiększenie skuteczności wdrożeń, dlatego koncentrujemy się na lokalnych potrzebach i realnych uwarunkowaniach. Realizujemy zobowiązania z poprzedniej kadencji, kiedy w Poznaniu zapowiadałam start programu. Pilotaż programu startuje w Wielkopolsce – przyglądamy się tu wynikom, aby dopasowywać model i zwiększać skuteczność właśnie w tych obszarach. – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju.

Istotą Przemysłu 4.0 jest wielopoziomowe usieciowienie, czyli wykorzystywanie siły relacji, przede wszystkim na poziomie biznesowym. Nowe sposoby prowadzenia biznesu w oparciu o cyfrowe rozwiązania dają możliwość budowania przewagi konkurencyjnej bez względu na wielkość firm. Dlatego też, budowanie silnych i zaufanych relacji pomiędzy uczestnikami rynku, dopasowanie rozwiązań do potrzeb przemysłu to podstawa budowania sprawnego ekosystemu przemysłu przyszłości w Polsce.

STARTUP ARENA POZNAŃ

Pobudzamy wspólnie przestrzeń, w której spotykają się twórcy startupów z ekspertami dziedzinowymi oraz z inwestorami. Inicjatywa zapewnia ofertę kompleksowego wsparcia w zakresie biznesowym i technologicznym. Wielkopolską przedsiębiorczość chcemy jeszcze bardziej otworzyć na wysoką innowacyjność tak, aby do przemysłu wdrażać szybko i niedrogo rozwiązania i produkty najwyższej jakości, pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. – mówi dr inż. Cezary Mazurek, dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

W grupie inwestorów znajdą się Grupa PFR oraz Bank BGK oraz prywatne Venture Capital. Wydarzenie poprowadzą i podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą między innymi: Paweł Przybyszewski i Bartosz Walter.

W inauguracyjnej edycji Startup Arena Poznań weźmie udział 60 przedstawicieli firm technologicznych zajmujących się rozwiązaniami w obszarze Life Science, w tym: medycyna, jakość życia, włączenie społeczne.  W trakcie paneli dyskusyjnych podjęte zostaną tematy związane z pozyskiwaniem finansowania. Ważnym elementem programu będzie StartUp Factory, czyli prezentacje startupów przed jury złożonych z inwestorów.

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE PRZEMYSŁ 4.0

Firmy wchodzące na ścieżkę cyfryzacji potrzebują nie tylko sprawdzonych rozwiązań, ale przede wszystkim rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Dlatego też ważnym etapem zmiany jest etap badań i rozwoju, który przynosi firmie unikatową wartość i przybliża do sukcesu. Program Przemysłu Przyszłości ma na celu wsparcie inicjatyw badawczo-rozwojowych w polskich firmach z wykorzystaniem różnych narzędzi, jakimi dysponujemy, np. poprzez finansowanie z NCBiR. Podstawą działania ma być wypracowanie mechanizmów sprawnej współpracy przemysłu i dostawców technologii. Jednym z kluczowych działań Platformy jest budowa odpowiedniego środowiska wokół Przemysłu 4.0, opartego na współpracy i zaufaniu.

Chcemy zmotywować przedsiębiorstwa do stosowania rozwiązań cyfrowych, które pozwolą firmom umacniać swoją pozycję na rynkach lokalnym i globalnym – wyjaśnia Andrzej Soldaty, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości. – W Polsce działają 2 miliony rodzimych firm, ponad 99 proc. z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, których udział w PKB wynosi blisko 50 proc. Od aktywności tych firm zależy rozwój polskiej gospodarki.

Platforma Przemysłu Przyszłości zrealizowała w Poznaniu kilka udanych projektów, m.in. rok temu na Politechnice Poznańskiej wyszkolono kilkunastu Apostołów Przemysłu 4.0, w ostatnich dwóch miesiącach w Warsztatach Przemysłu 4.0, organizowanych we współpracy z PCSS, wzięło udział kilkudziesięciu menadżerów, którzy poznali korzyści z wdrażania technologii cyfrowych. Przed nami kolejne inicjatywy dla wielkopolskich przedsiębiorców.

AGENDA

10:00 Otwarcie Startup Arena przez Panią Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz

10:30 Keynote: Wprowadzenie w tematykę rozwoju firm MedTech i inwestycji (mówcy: Rafał Roszak, Aleksander Mokrecki, Bartosz Walter)

11:00 StartUp Factory – prezentacja startupów przed inwestorami (panel oceniający: przedstawiciele VC i BGK)

13:00 Lunch & Networking

14:00 Challenge Pool – panel dyskusyjny ekspertów n.t. specyfiki inwestycji w obszarze MedTech (paneliści: Mariusz Jabłoński, Aleksander Kłósek, Tomasz Czapliński, Bartosz Węgrowski, moderator: Bartosz Walter)

14:45 Coffee & Networking

15:15 Panel BGK: Wsparcie BGK dla branży Medtech: kredyt technologiczny i produkty gwarantowane

15:45 Ogłoszenie laureatów konkursu, nagrody & Networking

16:15 Zakończenie

Wystartowała Startup Arena Poznań, czyli nowa przestrzeń nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami, w kontekście Przemysłu 4.0. Jest to pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia realizowanego pod domeną Przemysłu Przyszłości i patronatem Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe