28 marca 2020

Raport z ankiety dotyczącej Tarczy Antykryzysowej

Raport z ankiety dotyczącej Tarczy Antykryzysowej, przygotowanej na czas epidemii w Polsce

Badanie miało na celu ukazać rzeczywiste postulaty przedsiębiorców w trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się polskie firmy w czasie epidemii w Polsce.

Kluczowe pytania zadane w kwestionariuszu ankiety:

1) Czy pakiet rządowej pomocy dla firm – Tarcza Antykryzysowa realnie pomoże przetrwać ten nadzwyczaj trudny okres przedsiębiorstwom i ich pracownikom?

2) Jakie są postulaty przedsiębiorców w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz rozwojem pandemii wirusa COVID – 19?

Podsumowanie badania:

 • działania związane z odroczeniem płatności czy też z udzielaniem pożyczek to działania krótkookresowe, które w dłużej perspektywie czasu jeszcze bardziej pogrążą przedsiębiorstwa;
 • powinno wprowadzić się większe finansowanie wypłat dla pracowników (40% płaci pracodawca a 40% Państwo / Jak pracodawca ma pokryć 40% wynagrodzenia skoro on ani jego pracownicy nie pracują i nic nie zarabiają?);
 • dofinansowanie 5 tys. zł na pracowników dla firm, które zatrudniają mniej niż 9 osób, (to nie wystarczy nawet na ZUS dla 3 osób, a odroczenie opłaty ZUSu za pracowników nic nie zmieni, w późniejszym czasie będą one skumulowane i pojawi się spore zadłużenie dla firmy, która dopiero zacznie działalność po epidemii);
 • PIT – likwidacja;
 • VAT – jednolity na 16%, bez zwolnień progowych (w zasadzie oprócz obiegu pieniądza, to nie ma branży, gdzie powinno być 0%. W związku z tym, by nie burzyć przepływu pieniądza, nie zwiększać w ten sposób oprocentowania usług bankowych, finansowych i kosztów kredytu, ta branża powinna zostać na 0%);
 • ZUS – składki zawieszone na 3 miesiące – wszędzie;
 • ZUS dla przedsiębiorców – wprowadzić dobrowolny – praktycznie zlikwiduje to szarą strefę (nie będzie się opłacało kombinować).

Wyniki szczegółowe badania:
POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH I FILARU TARCZY ANTYKRYZYSOWEJWarianty dot. składek ZUS:

 • zwolnienie przedsiębiorców z konieczności płacenia ZUS i podatku dochodowego na czas trwania epidemii;
 • zlikwidowanie składek ZUS na 3 miesiące dla branż najbardziej poszkodowanych;
 • zawieszenie składek ZUS, możliwość przejścia na okres bezskładkowy, bądź odroczenia składek;
 • ogólne obniżenie składek ZUS.

Warianty dot. działań w ramach różnych dziedzin gospodarki:

 • dokładniejsze rozróżnienie dziedzin gospodarki, z wyszukaniem tych które najbardziej potrzebują pomocy, np. handel w galeriach, gastronomia, hotelarstwo; zwiększenie pomocy dla przedsiębiorców z tych sektorów;
 • jak najszybsze wprowadzenie ulg dla wszystkich przedsiębiorstw;

Warianty dot. działań w ramach różnych dziedzin gospodarki:

 • do pensji osób na L4 powinna być dopłata przed 30 dniem zwolnienia.

Podsumowanie wyników pytań zamkniętych w ramach I filaru:

 • aż 41% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań w ramach filaru jako słaby, z czego aż 35% jako zdecydowanie niezadawalający;
 • 28% badanych ocenia poziom przydatności jako dobry, a jedynie 5% respondentów jako zadowalający.

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH II FILARU TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Warianty dot. rat kredytowych i leasingowych:

 • odroczenie spłaty rat kredytowych i leasingowych na czas trwania epidemii;
 • większe kredyty nieoprocentowane;
 • odroczenie leasingu dla każdego przedsiębiorcy.

Warianty dot. pożyczki:

 • bezzwrotne pożyczki 10 tys.

Ogólnie – wskazane propozycje to tylko większe zadłużanie przedsiębiorstwa. Powinny to być bezzwrotne zapomogi lub zwolnienie z opłat jak: czynsz, prąd czy innego niezbędne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzeba szybkich kredytów obrotowych.

Podsumowanie wyników pytań zamkniętych w ramach II filaru:

 • aż 41% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań w ramach filaru jako słaby, z czego aż 29% jako zdecydowanie niezadawalający;
 • 30% respondentów uważa, że poziom przydatności rozwiązań jest umiarkowany;
 • 28% badanych ocenia poziom przydatności jako dobry, a jedynie 5% respondentów jako zadowalający.

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH III FILARU TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Warianty dot. środków dezynfekujących:

 • zwiększenie dostępności środków dezynfekujących dla przedsiębiorców pracujących w trybie normalnym;
 • katalog potrzeb szpitali, realizacja przetargów wyrzucając ceny najtańsza i najdroższą;

Ogólnie – przekazania maksymalnych środków na cele medyczne, również z innych obszarów. Więcej jednorazowych testów sprawdzających.

Podsumowanie wyników pytań zamkniętych w ramach II filaru:

 • jedynie 25% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań w ramach filaru jako niezadawalający;
 • blisko 40% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań jako dobry, w tym aż 23% respondentów jako zadowalający.

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH IV FILARU TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Warianty:

 • wprowadzenie limitów wypłaty gotówki z banków;
 • więcej przejrzystości i dostępnych informacji;

Podsumowanie wyników pytań zamkniętych w ramach IV filaru:

 • jedynie 17% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań w ramach filaru jako niezadawalający;
 • 18% respondentów uważa, że poziom przydatności rozwiązań jest umiarkowany;
 • tylko 11% respondentów ocenia poziom jako zadowalający.

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe