28 maja 2020

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą, pozwalającymi sprostać wymaganiom zmieniającej się gospodarki, podlegającej cyfrowej transformacji?
Eksperci Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM  – dr Michał Młody oraz dr Adam Weinert, realizujący prace naukowe w ramach Katedry Zarządzania Strategicznego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), przeprowadzili interesujące badania dotyczące kluczowych kompetencji menedżera w dobie cyfrowej transformacji.
Zasadniczym celem badań było określenie luki kompetencyjnej  menedżera 4.0 – różnicy między aktualnie nabywanymi kompetencjami przez studentów na uczelniach wyższych (ekonomicznych i technicznych) a kompetencjami pożądanymi przez przedsiębiorstwa reprezentujące branże najbardziej podatne na wdrożenie technologii Przemysłu 4.0.
I etap badań został zrealizowany od września do grudnia 2019 roku, obejmując studentów (i częściowo absolwentów) uczelni technicznych i ekonomicznych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Uzyskano próbę badawczą 1 000 studentów.

Kompetencje w ramach realizowanych badań postrzegano jako pewne specyficzne zasoby wiedzy oraz umiejętności, a także postawy umożliwiające realizację średnio i długoterminowych celów strategicznych przedsiębiorstw. Kompetencje w badaniu zostały sklasyfikowane w czterech kategoriach: 1) kompetencje społeczne, 2) kompetencje osobiste, 3) kompetencje integracyjno-menedżerskie oraz 4) kompetencje techniczne i cyfrowe. Każda z uwzględnionych w badaniu kompetencji została przez autorów zdefiniowana w oparciu o źródła naukowe, raporty uznanych instytucji oraz think-tanków o międzynarodowym zasięgu działania oraz rozmowy z praktykami (badania jakościowe).

II etap badań był w fazie realizacji w III kwartale 2019 roku, obejmując kadrę wyższego szczebla przedsiębiorstw reprezentujących branże produkcyjne. Uzyskano odpowiedzi od 120 przedsiębiorstw.

Wyniki badania wskazują, że edukacja na każdym szczeblu i rozwój osobisty dzisiejszych oraz przyszłych menedżerów powinny być skoncentrowane na wzmocnieniu pewnych kluczowych zasobów wiedzy, umiejętności i postaw, które są niezbędne do pełnienia funkcji menedżera w procesie wdrażania i zarządzania rozwiązaniami Przemysłu 4.0. Ponad 52% badanych podmiotów wdrożyło już pewne rozwiązania Przemysłu 4.0 lub planuje rozpocząć proces cyfrowej transformacji w perspektywie średnioterminowej, co – w opinii autorów raportu, wskazuje na istotne znaczenie poruszonych problemów.
Eksperci Fundacji ALTUM podkreślają, że konieczna jest kontynuacja badań dotyczących potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kompetencji 4.0 oraz przeprowadzenie dalszych analiz, zwłaszcza na podstawie szeregów czasowych, które mogą pokazać zmiany zachodzące w trakcie postępującej rewolucji przemysłowej w Polsce, zwłaszcza na tle ostatnich wydarzeń związanych z tzw. „nową normalnością” w gospodarce światowej, wywołaną stanem zagrożenia epidemiologicznego.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem obejmującym odpowiedzi udzielone przez kadrę średniego i wyższego szczebla reprezentującą przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorze przetwórstwa przemysłowego w Polsce.
Dokument dostępny w zakładce RAPORTY.

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe