5 grudnia 2022
Forma aktywności: , ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Konferencja o innowacjach w transporcie

Druga, tegoroczna edycja konferencji w smart formacie FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM odbyła się dziś w Politechnice Poznańskiej.

Tytuł tej edycji konferencji, to : Transport ukierunkowany na innowacje.

Gospodarzem i współorganizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej (https://wilit.put.poznan.pl)

Agenda dzisiejszego wydarzenia:

 • Otwarcie konferencji / Dziekan WILiT / IAS ALTUM
 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie mobilności / Instytut Transportu PP
 • Działalność B+R+I w branży transportowej. Prezentacje firm: FPS H. CEGIELSKI, Faiveley Transport Polska (WABTEC Group ), TASKOPROJEKT S.A. (SHK Holding)
 • Sektor B+R generowanie innowacji / IAS ALTUM
 • Panel dyskusyjny o transporcie przyszłości / IAS ALTUM
 • Quiz z nagrodami dla uczestników: innowacje, technologie, B+R w transporcie

Konferencję otworzyli dziekan wydziału: prof. dr hab. inż. Jacka Pielecha oraz prezes zarządu Fundacji ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych: Sławomir Malewski.

Prezentację znakomicie wprowadzającą w tematykę konferencji przedstawił dr inż. Marcin Kiciński, z Zakładu Systemów Transportowych w Instytucie Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Publiczność dzisiejszej konferencji stanowili młodzi ludzie studiujący na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Mieli oni okazję poznać jedne z wiodących na polskim rynku firm dostarczających rozwiązania dla transportu szynowego.

Podczas konferencji jako liderzy innowacyjnych rozwiązań w branży transportu szynowego (na potrzeby kolejnictwa i mobilności miejskiej) zaprezentowały się trzy firmy:

CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.

To firma z tradycją oraz bogatym doświadczeniem w zakresie konstruowania, produkcji i napraw pojazdów szynowych. Oferowane przez nią produkty są odpowiedzią na potrzeby przewoźników w zakresie nowoczesnych pojazdów,  poruszających się po wszystkich szlakach kolejowych. Tabor produkowany w firmie charakteryzuje niski koszt eksploatacji, troska o środowisko naturalne oraz dbałość wysoki komfort podróży dla pasażerów. Firma należy obecnie do Grupy ARP SA.

FAIVELEY TRANSPORT

Faiveley Transport (od 2016 r. w grupie Wabtec Corporation) wdraża innowacyjne rozwiązania techniczne w branży pojazdów szynowych, będąc grupą przemysłową silnie zorientowaną na kompleksową obsługę klienta. Inspiracje czerpie ze swoich doświadczeń zdobytych dzięki obecności na światowych rynkach. Faiveley Transport oferuje standardowe, a także dedykowane linie rozwiązań zgodnych ze specyficznymi wymogami klientów. Systemy Faiveley Transport, projektowane i udoskonalane w oparciu o fundamentalne zasady, takie jak bezpieczeństwo i niezawodność, spełniają kluczowe funkcje w pojazdach szynowych.

TASKOPROJEKT S.A.

Taskoprojekt to firma inżyniersko – produkcyjna z ponad 50-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu stanowisk i linii zrobotyzowanych. Taskoprojekt świadczy kompleksowe usługi dla przemysłu taboru szynowego, autobusowego i samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz maszyn rolniczych. Firma podejmuje się dostawy nietypowych urządzeń, przyrządów i stanowisk zrobotyzowanych.

Program konferencji i poszczególnych prezentacji dotyczył przede wszystkim innowacji w branży oraz prowadzeniu przez firmy prac badawczo rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami, mającymi dawać odpowiedź na wyzwania niedalekiej przyszłości w zakresie mobilności i transportu. W dyskusji podczas konferencji nie zabrakło także ważnego wątku jakim są kadry dla firm z branży. Przedstawiciele firm prezentowali swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników, w tym przede wszsystkim wobec absolwentów uczelni technicznych.

Fundacja ALTUM szczególne podziękowania za inicjatywę wydarzenia kieruje do gospodarza miejsca: prof. dr hab. inż. Jacka Pielechy – dziekana wydziału WILIT PP. Podziękowania także kierujemy do dra inż. Mateusza Nowaka, pracownika WILIT i eksperta Fundacji ALTUM oraz dra inż. Marcina Kicińskiego.

Dziękujemy firmom, które zaprezentowały się podczas konferencji, jak również organizacjom, które przyjęły nasze zaproszenie do objęcia patronatu nad konferencją: Polskiemu Towarzystwu Naukowemu Silników Spalinowych oraz Stowarzyszeniu Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

Patronat medialny nad konferencją przyjęły: Combustion Engines oraz Rail Vehicles / Pojazdy Szynowe

Konferencje w smart formacie FUTU BUSINESS BY ALTUM mają charakter akademicko – biznesowy, poprzez który chcemy zbliżać obszar nauki i prac badawczo – rozwojowych realizowany przez uczenie, z innowacyjnymi przedsiębiorstwami z danej branży.

Nasze konferencje są także znakomitą okazją do spotkania studentów z poszczególnych kierunków z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Mamy także silne przekonanie, że takie spotkania mogą inspirować do współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, w różnorodnych aspektach, takich jak:

 • generowanie kolejnych prac badawczych i badawczo-rozwojowych na uczeni;
 • zamawianie przez przedsiębiorstwa prac dyplomowych i doktorskich;
 • kreowanie programów stażowych dla studentów;
 • lepszego przygotowywania miejsc pracy dla absolwentów uczelni;
 • inspirowania do tworzenia zespołów projektowych i  startupów kreujących innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw.

Każda konferencja składa się z kilku stałych elementów: prezentacji innowacyjnych rozwiązań branżowych, nowości technologicznych, prezentacji przedsiębiorstw biorących udział, otwartej dyskusji uczestników konferencji ora quizu wiedzy dla uczestniczących studentów.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


  W czym możemy pomóc?

  * pole obowiązkowe