15 grudnia 2022
Forma aktywności:
Typ publikacji: aktualności artykuły

Nowy projekt: Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych

 

Tematyka poruszana na kongresie dotyczyła nie tylko kształcenia zawodowego (w tym w systemie dualnym), ale również promocji zatrudnienia w zawodach, które reprezentowane są w firmach sektora Rzemiosła i MŚP. Wielu zgromadzonych na kongresie przedstawicieli organizacji reprezentujących ten sektor podkreślało trudności w znalezieniu nowych pracowników. jednocześnie wskazywano na niską świadomość atrakcyjności zatrudnienia w tych zawodach. Ważnym wnioskiem w tym zakresie, było zgłaszanie przez organizacje pracodawców Rzemiosła i MŚP, brak dostępu do nowoczesnego modelu prowadzenia poradnictwa zawodowego (z wykorzystaniem narzędzi informatycznych) dedykowanego dla tego sektora. Na tak sformułowane potrzeby odpowiada nasz nowy projekt: Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych.

Projekt Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem.

Wartość finansowania: 385 554,00 zł.

Podstawowym założeniem projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym przez lokalne i regionalne struktury organizacji pracodawców.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe