7 września 2020
Forma aktywności: ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Ogłoszenie o konkursie badawczym

Ile razy Twój pomysł czy Twoje potrzeby musiały zostać dostosowane do wymogów konkursowych, konkretnego ich priorytetu czy zostać zmienione pod szczegółowe zapisy regulaminowe, które dawały im większą ilość punktów? Tym samym Twój pierwotny pomysł stawał się dostosowany do wzorcowego wniosku aplikacyjnego, ale jednocześnie niedopasowany do Twoich realnych potrzeb.
Fundacja Altum Instytut Analiz Strategicznych rewolucjonizuje idee konkursów grantowych i wprowadza w nich nową jakość! Odwracamy bowiem kolejność w myśleniu o konkursach grantowych na zapotrzebowanie diagnostyczno-badawcze.
Zauważalną przez nasz think tank barierą dla wielu podmiotów różnych sektorów naszej gospodarki jest brak ogólnego, otwartego programu/konkursu grantowego, który zakłada swobodę w zakresie wyboru obszarów/tematów/priorytetów. Programu/konkursu wychodzącego od realnych potrzeb a nie konieczności wpisania się w punktowane priorytety konkursowe. Działającego na zasadzie: potrzeba badań/analizy – pomysł podmiotu – zgłoszenie aplikacyjne – otwarty nabór konkursu – wyniki – realizacja badań/analiz.
Organizacja otwartego konkursu ofert na potrzeby analityczno-badawcze, jak zauważa Sławomir Malewski – prezes Fundacji: przełamuje myślenie na zasadzie: organizator konkursu określający priorytety czy punktowane kryteria „wie lepiej” od potencjalnych beneficjentów, którzy muszą „dostosowywać” swoje pomysły i potrzeby pod określone, sztywne kryteria ocen i wybrane tematy czy priorytety.
Zaproponowany model konkursu, będący odpowiedzią na zauważony deficyt, przyniesie wiele korzyści zarówno zwycięskiemu podmiotowi, który za darmo zyska profesjonalną analizę/diagnozę/badania w wybranym przez siebie i potrzebnym zakresie jak i jego interesariuszom. Ponadto: dzięki swojej pionierskiej formie promuje otwartą idee realizacji konkursów w odpowiedzi na realne oczekiwania i potrzeby interesariuszy, która jest możliwa do powielania w przyszłości – podsumowuje Michał Mękarski – szef działu badań i analiz Fundacji Altum IAS.

Cel konkursu – nowa idea oferty analiz gospodarczo – społecznych z dofinansowaniem.

Dla kogo?
Aplikować mogą wszystkie chętne podmioty, organizacje, firmy (sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). Nie zamykamy możliwości zdobycia grantu dla reprezentanta żadnego z sektorów – każdy z nich posiada bowiem potrzebę diagnozy i badań obszaru, który go interesuje i który ma wpływ na jego rozwój.
Co oferuje Fundacja Altum – Instytut Analiz Strategicznych w ramach konkursu badawczego?
W konsultacji (by jeszcze lepiej poznać Państwa potrzeby i oczekiwania) ze zwycięzcą konkursu nasz think tank przeprowadzi kompleksowe badanie i analizę opisanego we wniosku obszaru za kwotę 50.000 zł.
Termin realizacji badań – do 10 grudnia 2020 r.
Sposób wyboru najlepszego wniosku aplikacyjnego określa regulamin konkursu.
Termin składania wniosku aplikacyjnego: do 20 września 2020 r.

Regulamin Konkursu ALTUM

Wniosek aplikacyjny Konkurs ALTUM

Załącznik Oświadczenia Wnioskodawcy

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Aktualizacja! Wydłużony nabór wniosków w konkursie badawczym.

Aneks do Regulaminu Konkursu ofert na potrzeby analityczno-badawcze

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe