28 sierpnia 2023
Forma aktywności:
Typ publikacji: aktualności informacje

Spotkanie z partnerami projektu na II KKD w Warszawie

 

Dnia 14.09.2023 roku w Warszawie godz. 11.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Auditorium Maximum – Aula im. Roberta Schumana odbędzie się druga edycja  Kongresu Kształcenia Dualnego, którego głównym organizatorem jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Kongres Kształcenia Dualnego podejmuje tematykę kształcenia dualnego prowadzonego przemiennie w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Wydarzenie to ma nie tylko charakter konferencyjny, ale jest także znakomitą okazją do spotkań z przedstawicielami branżowych organizacji przedsiębiorców sektora Rzemiosła i MŚP. Wśród nich są także nasi partnerzy – brokerzy poradnictwa zawodowego, którzy przystąpili do naszego projektu „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych”. Podczas konferencji rozmowy z naszymi partnerami i przedstawicielami innych organizacji, które mogą być zainteresowane naszym projektem, będzie prowadził dr Krzysztof Bondyra, odpowiadający za merytoryczną stronę projektu.

TEMATYKA II KONGRESU KSZTAŁCENIA DUALNEGO :
1. Kształcenie dualne w Polsce – diagnoza stanu kształcenia prowadzonego przemiennie w szkole i miejscu pracy
2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego w rozwoju kształcenia dualnego
3. Doradztwo zawodowe na rzecz edukacji dualnej
4. Młodociani pracownicy – status uczniów i pracowników
5. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
6. Założenia programu rozwoju kształcenia dualnego w Polsce

 

Projekt „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych”, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe