7 sierpnia 2023
Forma aktywności: , ,
Obszar działalności: Nauka, Przedsiębiorczość, Technologie
Typ publikacji: aktualności informacje

HPC4Poland Europejski Hub Innowacji Cyfrowych

 

Od roku 2021 Fundacja ALTUM jest partnerem konsorcjum HPC4Poland, prowadzącego działalność jako Węzeł Innowacji Cyfrowych (digital innovation hub).

W roku 2023 na mocy decyzji Komisji Europejskiej, HPC4Poland wybrano Europejskim Hubem Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hub – EDIH). Konsorcjum, którego częścią jest Fundacja ALTUM, spośród 283 kandydatów znalazło się w gronie jedenastu hubów zlokalizowanych w Polsce i finansowanych przez Unię Europejską.

HPC4Poland EDIH to sieć non-profit złożona w 21 partnerów biznesowych i technologicznych z północno-zachodniej Polski. Naszym głównym celem jest współtworzenie i dostarczanie zaawansowanych, wysokowydajnych narzędzi obliczeniowych, odpowiadających rzeczywistym potrzebom polskich firm produkcyjnych i organizacji publicznych. Wierzymy, że dostępność odpowiednich narzędzi HPCC zwiększa konkurencyjność poprzez, m. in.:

 • skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek, tj. ramy czasowe dla nowego projektu/certyfikacji wyrobu,
 • wprowadzenie nowych spersonalizowanych produktów w ofercie (np. firmy mogą zasymulować wiele wersji produktu, jego kształty, materiały, nowe zastosowania),
 • obniżenie kosztów wdrażania nowych produktów dzięki migracji z tradycyjnych do wirtualnych laboratoriów
 • optymalizowanie procesów logistycznych i produkcyjnych
 • testowanie produktów w ekstremalnych warunkach, niedostępnych w tradycyjnych laboratoriach

Partnerzy EDIHa dostarczają usług, które się nawzajem uzupełniają i pozwalają dobrać, dopasować i optymalnie wdrożyć nowoczesne, często bardzo zaawansowane rozwiązania technologiczne w przedsiębiorstwie lub instytucji publicznej.

Węzeł Innowacji Cyfrowych HPC4Poland jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem związanym z inicjatywą I4MS (ang. ICT Innovation for Manufacturing SMEs), która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji (ang. mid-cap companies) z sektora produkcyjnego w wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w ich działalności biznesowej. Celem HPC4Poland jest prowadzenie ponadregionalnego węzła HPC w Polsce, łącząc zasoby i ekspertyzę partnerów z zamiarem urzeczywistniania wizji Przemysłu 4.0.

Konsorcjum HPC4Poland świadczy usługi z zakresu:

 • Weryfikacji modelu biznesowego firmy, organizacji warsztatów projektowania usług (ang. service design), tworzenia mapy drogowej w kierunku Przemysłu 4.0.,
 • Doradztwa i analizy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w oparciu o metodologię ADMA (ang. ADvanced MAnufacturing),
 • Współtworzenia i dostarczania zaawansowanych narzędzi obliczeniowych o wysokiej wydajności, odpowiadających na rzeczywiste zapotrzebowanie polskich firm produkcyjnych i organizacji publicznych,
 • Budowania prototypów, testowania produktów w ekstremalnych warunkach niedostępnych w tradycyjnych laboratoriach,
 • Wsparcia w certyfikacji nowego rozwiązania i wprowadzania gotowego produktu na rynek.

HPC4Poland podnosi dostępność narzędzi obliczeniowych w chmurze i przybliża rozwiązania HPC (ang. High Performance Computing) polskim przedsiębiorcom, dla których wykorzystanie analitycznego potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej jest szansą na zwiększenie konkurencyjności poprzez zoptymalizowanie procesów logistycznych i produkcyjnych. Razem z naszymi partnerami będziemy świadczyć usługi skierowane do przedsiębiorstw i podmiotów administracji publicznej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


  W czym możemy pomóc?

  * pole obowiązkowe