25 lipca 2023
Forma aktywności:
Typ publikacji: aktualności informacje

Szkolenia dotyczące wdrożenia modelu działań poradniczych.

 

Model wzmocnienia instytucjonalnego realizowany w ramach projektu „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych” obejmuje współdziałanie Fundacji ALTUM oraz organizacji pracodawców na rzecz realizacji poradnictwa zawodowego. Wskazywana współpraca obejmuje rekomendację przez Fundację ALTUM partnerom z organizacji pracodawców modelu prowadzenia działalności poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (internetowych) służących promocji zatrudnienia w firmach rzemiosła i MŚP.

W ramach projektu uruchomione są szkolenia z zakresu zarządzania (organizowania) poradnictwa dla partnerów będących brokerami poradnictwa, czyli dla branżowych organizacji pracodawców sektora MŚP i Rzemiosła.

Plan szkolenia:

Czas trwania: 1 dzień (6 h)

Cel szkolenia: Przygotowanie pracowników organizacji poradniczych do skutecznego wdrożenia modelu prowadzenia działań poradniczych z wykorzystaniem platformy przygotowanej przez ALTUM lub opracowania planu implementacji własnej platformy przez organizację (na bazie modelu ALTUM).

 1. Wprowadzenie (1 h):
 • Wprowadzenie i przedstawienie celów szkolenia.
 • Omówienie znaczenia nowego modelu prowadzenia działań poradniczych.
 • Przegląd kluczowych elementów nowego modelu. Wyjaśnienie, jak te elementy wpływają na jakość i skuteczność działań poradniczych.
 • Analiza potencjalnych wyzwań związanych z wdrożeniem nowego modelu.
  Identyfikacja szans i korzyści wynikających z zmian.
 1. Obsługa platformy internetowej (2,5 h):
 • Omówienie celów i korzyści wynikających z wdrożenia platformy.
  Przedstawienie głównych funkcji i możliwości platformy.
 • Wyjaśnienie, jak platforma może wspierać organizacje poradnicze w ich codziennej pracy, w czterech aspektach:
  • prezentacja i promocja zawodów, w których jest zapotrzebowanie na pracowników,
  • prezentacja organizacji zrzeszających pracodawców (jako brokerów poradnictwa, służących wsparciu i łączeniu pracodawców oraz osób poszukujących pracy)
  • prezentacja ofert pracy w internetowej wyszukiwarce
  • wsparcie szkoleń wewnętrznych dla pracodawców zrzeszonych w organizacji (korzystające z wzorca projektowego ALTUM)
 • Praktyczne szkolenie z korzystania z interfejsu platformy.
  Instrukcja rejestracji użytkowników.
  Omówienie funkcji wyszukiwania i filtrowania informacji.
 1. Komunikacja wewnętrzna w organizacji (0,5 h):
 • Rozwijanie skutecznej komunikacji w organizacji na temat nowego modelu.
 • Sposoby zaangażowania pracowników w proces wdrożenia.
 1. Praktyczne aspekty wdrożenia Modelu (1h):
 • Sprawdzenie, jak nowy model współgra z istniejącymi procesami i strukturami organizacyjnymi.
 • Identyfikacja obszarów wymagających dostosowań.
 1. Podsumowanie szkolenia (1):
 • Przeprowadzenie oceny stopnia zrozumienia funkcjonalności i zastosowań platformy przez uczestników.
 • Zbieranie opinii w celu dostosowania ewentualnych kolejnych szkoleń.
 • Otwarta dyskusja na temat potencjalnych usprawnień.

Szkolenia są realizowane metodą B-learning (blended learning) łączącą kontakt bezpośredni (realizowany w siedzibie organizacji pracodawców  z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Prowadzący jest także dostępny on-line i telefonicznie w sekwencji Q&A.

Łącznie zrealizowanych zostanie w ten sposób: 10 spotkań szkoleniowych u 10 partnerów, dla 30 osób. Szkolenia będą prowadzone sukcesywnie od czerwca do końca września 2023, w terminach dogodnych dla odbiorców.

Po zakończeniu projektu, zamierzamy rozwijać szkolenia dla tych organizacji metodą B-learning, w nowej odsłonie projekty na przełomie roku 2024/2025.

Projekt „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych”, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Photo by John Schnobrich on Unsplash

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


  W czym możemy pomóc?

  * pole obowiązkowe