24 lipca 2023
Forma aktywności: ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Udział polskich firm w odbudowie Ukrainy

Przedstawiciele firmy z różnych branż spotkali się 24 lipca 2023, w Poznaniu z wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwigą Emilewicz oraz ekspertami z instytucji publicznych wspierających proces odbudowy Ukrainy.

To pierwsze z serii takich spotkań. Wielkopolscy przedsiębiorcy z różnych branż mogli zapoznać się na nim z obecnymi i potencjalnymi możliwościami wsparcia polskiego biznesu w jego działalności na ukraińskim rynku. W rozmowach, oprócz pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwigi Emilewicz, uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Grupy MTP.

Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane przy pracach nad Białą Księgą dot. kwestii spornych w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych. Natomiast samym firmom, które będą brały w nich udział, pozwolą na szerokie omówienie swoich potrzeb z instytucjami publicznymi, które są zaangażowane w proces powojennej odbudowy Ukrainy

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz podczas spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Biała Księga, diagnozująca kwestie sporne we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich oraz sposoby ich rozwiązania, ma zostać opublikowana na przełomie sierpnia i września br.

Już ponad 2500 firm z Polski, które są zainteresowane udziałem w procesie odbudowy Ukrainy, zgłosiło się do PAIH-u. Pomimo wojny wciąż blisko 600 naszych firm działa w tym kraju. Już teraz blisko 90 proc. pomocy humanitarnej i wojskowej kierowanej na Ukrainę przechodzi przez polskie drogi, koleje i przejścia graniczne. Jestem przekonana, że po wojnie te punkty spedycyjno-logistyczne będą jeszcze bardziej eksploatowane

– dodała wiceszefowa MFiPR.

Przedstawiciele firm uczestniczących w konsultacjach mieli okazję wyrazić swoje zainteresowanie uczestnictwem w procesie odbudowy, przedstawić swoje pomysły i projekty oraz dowiedzieć się więcej na temat dostępnych instrumentów wsparcia.

W spotkaniu konsultacyjnym wzięły udział m. in. firmy należące do Polskiej Izby Biznesu i korzystające ze wsparcia doradczego Fundacji ALTUM.

Źródło inf., zdjęcia: MFiPR, gov.pl, poznan.uw.gov.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe