1 lipca 2023
Forma aktywności:
Typ publikacji: aktualności informacje

Szkolenia z zarządzania poradnictwem zawodowym.

 

Model wzmocnienia instytucjonalnego realizowany w ramach projektu „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych” obejmuje współdziałanie Fundacji ALTUM oraz organizacji pracodawców na rzecz realizacji poradnictwa zawodowego. Wskazywana współpraca obejmuje rekomendację przez Fundację ALTUM partnerom z organizacji pracodawców modelu prowadzenia działalności poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (internetowych) służących promocji zatrudnienia w firmach rzemiosła i MŚP.

W ramach projektu uruchomione są szkolenia z zakresu zarządzania (organizowania) poradnictwa dla partnerów będących brokerami poradnictwa, czyli dla branżowych organizacji pracodawców sektora MŚP i Rzemiosła.

Plan szkoleń

Czas trwania: 1 dzień (6h)

Cel szkolenia: Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym wykorzystywaniem internetu jako kanału prowadzenia ogólnego poradnictwa zawodowego.

Wprowadzenie do tematu i profilowanie zawodowe oraz wymagania pracodawców (2 h):

 • Przedstawienie celów szkolenia.
 • Omówienie roli internetu w dzisiejszym poradnictwie zawodowym.
 • Definicja i znaczenie profilowania zawodowego.
 • Prezentacja wymagań stawianych przez pracodawców w MŚP i rzemiośle.
 • Analiza różnic między zawodami a stanowiskami pracy.

Zakres obowiązków i priorytetyzacja wymagań (2 h):
Określenie zakresu obowiązków w poszczególnych zawodach.

 • Priorytetyzacja i hierarchizacja wymagań pracodawców.
 • Ćwiczenia praktyczne na przykładach konkretnych zawodów.

Rekrutacja i proces rekrutacyjny z wykorzystaniem internetu (2 h):

 • Omówienie korzyści wynikających z wykorzystania internetu w tym mediów społecznościowych w procesie rekrutacyjnym.
 • Przedstawienie głównych narzędzi i metod stosowanych w rekrutacji online.
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące analizy przypadków.
 • Instruktaż w tworzeniu atrakcyjnych ofert pracy online.
 • Analiza przykładowych przypadków sukcesu.

Treści szkoleniowe obejmmują m.in. wykorzystywanie internetu jako kanału prowadzenia ogólnego poradnictwa zawodowego: profilowanie zawodowe (czyli prezentacja wymagań jakie stawiają pracodawcy w poszczególnych stanowiskach pracy w zawodach (w MŚP i rzemiośle); zakres obowiązków, czyli określenie zadań i zachowań koniecznych do pełnienia zawodu; priorytetyzacja wymagań; prowadzenie naboru z wykorzystaniem internetu; proces rekrutacyjny ze wskazaniem głównych narzędzi i metod; instruktaż jak przygotować proces rekrutacyjny – dobre praktyki; wprowadzenie do zagadnienia prawa pracy w rekrutacji.

Szkolenia realizowane jest metodą M-learning, czyli zdalnie za pomocą komputera (on-line). Bierze w nich udział łącznie 30 osób reprezentujących 10 podmiotów partnerskich. Szkolenia realizowane są sukcesywnie od sierpnia do końca września 2023, w terminach dogodnych dla odbiorców.

Treści i materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania poradnictwem wg modelu opracowanego w projekcie ALTUM i dedykowane dla organizacji pracodawców (MŚP i Rzemiosła) prowadzących poradnictwo zawodowe, będą udostępnione  w jednej z sekcji platformy internetowej projektu: SZKOLENIA – REKRUTACJE. W ten sposób osoby uczestniczące w szkoleniach mają dostęp do materiałów dydaktycznych zawsze, gdy tego potrzebują. Mogą wykorzystywać te materiały dla szkoleń wewnętrznych w swoich organizacjach lub dla zainteresowanych firm zrzeszonych.

Projekt „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych”, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

 

 

 

 

 

obraz: pixabay

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


  W czym możemy pomóc?

  * pole obowiązkowe