20 stycznia 2024
Obszar działalności: Aktualności, Bez kategorii
Typ publikacji: aktualności informacje

OŚWIADCZENIE Zarządu Fundacji

OŚWIADCZENIE Zarządu Fundacji „Altum” Instytut Analiz Strategicznych w Poznaniu

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej (także mediów społecznościowych) wypowiedziami i publikacjami twórców internetowych i użytkowników infosfery informacjami o Fundacji Altum z Warszawy, w kontekście otrzymanych przez ten podmiot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, zarząd naszej Fundacji wydaje niniejsze oświadczenie, zaznaczając, że nie mamy jakichkolwiek związków z tym podmiotem, który został zarejestrowany (pod taką samą nazwą) przez KRS w Warszawie 7 lat po powstaniu naszej Fundacji.
Fundacja „Altum” Instytut Analiz Strategicznych została zarejestrowana w KRS (KRS 0000439358 ) w listopadzie 2012 r. i działa nieprzerwanie, rozwijając swoją działalność jako think tank, instytucja badawcza i doradcza w sześciu obszarach: SPOŁECZEŃSTWO, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, TECHNOLOGIE, NAUKA, KULTURA, EDUKACJA. Przez 13 lat działalności we wszystkich tych obszarach realizowaliśmy projekty finansowane zarówno ze środków publicznych (polskich i zagranicznych), jak i prywatnych oraz przychodów z odpłatnej działalności statutowej. Najnowszy projekt, który Fundacja „Altum” zacznie realizować w przyszłym miesiącu, to usługi doradcze dla MŚP związane z transformacją cyfrową (https://www.hpc4poland.pl/pl/ ). Jest to projekt akredytowany i współfinansowany przez Komisję Europejską, a realizowany w ramach konsorcjum EDIH pod marką HPC2Poland (z kilkunastoma partnerami, w tym topowymi uczelniami publicznymi, instytutami B+R+I oraz firmami – https://www.hpc4poland.pl/partnerships/). Wszystkie projekty i działania Fundacji są na bieżąco prezentowane na stronie internetowej www.fundacja-altum.pl.
Oświadczamy, że nasza Fundacja nigdy nie aplikowała o granty i w związku z tym nigdy nie otrzymała żadnych środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Żadne z działań tego programu nie jest obszarem działalności naszej Fundacji.
Jednocześnie informujemy, że wykorzystanie (w publikacjach i informacjach) wizerunku IAS Fundacji „Altum” (w tym logotypu, adresów stron internetowych i social mediów), w powiązaniu z działalnością podmiotów o tej samej nazwie –może stanowić nadużycie, naruszenie naszych interesów prawnych i rynkowych oraz pociągać za sobą odpowiedzialność prawną.

Zarząd IAS Fundacja „Altum”:
Sławomir Malewski – prezes zarządu
Barbara Sobieska – członkini zarządu

Link do oświadczenia

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe